Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.04.2011 •
Magdalena Małyga •
 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO
OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
 
 
Podstawa programowa - ORE, 343404
Program nauczania - 06.2017 - ORE, brak
 
 

 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO PRZED 2017r.
  
W 4-letnim Technikum żywienia i usług gastronomicznych uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących ( w tym języka angielskiego i niemieckiego) oraz ciekawych przedmiotów zawodowych.
 
Głównym celem nauki w tego typu szkole jest zdobycie umiejętności:
 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
 • planowania i oceny żywienia
 • organizowania produkcji gastronomicznej
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych
 
Umiejętności zawodowe kształcone będą w dwóch obszarach:
 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów - 700 godz.
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - 300 godz.
W zakresie każdego z powyższych obszarów uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - tym samym - po zdaniu - otrzyma dwa certyfikaty świadczące o posiadanych umiejętnościach gastronomicznych.
 
Ponadto szkoła zapewni uzyskanie pozytywnych efektów kształcenia w obszarach wspomagających przyszłą pracę zawodową absolwentów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów oraz inne umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 
W szkole prowadzącej kształcenie w tym zawodzie  językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język niemiecki.
 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)
 
Szczegółowe informacje o kierunku oraz nauczanych treściach znajdują się w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
 
 
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter