Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
29.03.2021 •

Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF utworzone poprzez skan dokumentu w formie papierowej.
 • Dokumenty DOC, DOCX z wklejonymi obrazami tabel, tekstów lub wykresów.
 • Dokumenty przesłane do opublikowania przez podmiot zewnętrzny.
 • Banery, zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp, nie posiadają szczegółowych opisów.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018r.
 • Mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Baranowska.
 • E-mail: pzsp2@powiat-sredzki.pl
 • Telefon: 713172083

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • Adres: ul. Św. Andrzeja 4
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: pzsp2@powiat-sredzki.pl
 • Telefon: 713172083

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul.Św. Andrzeja. Do wejścia powadzą wyłącznie schody. Sekretariat znajduje się na paterze przy klatce schodowej. Na partere znajduję się również gabinet Dyrektora. Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze. Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.W budynku nie ma windy. Na parkingu przed budynkiem Szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak pętli indukcyjnych w obiekcie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie bajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępne w serwisie https://pzsp2.powiat-sredzki.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):.

[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności.

[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne.

[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści.

[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka.

[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

 

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:.

Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu].

Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu].

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Inne informacje i oświadczenia

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej będzie sukcesywnie udoskonalać stronę i dążyć do osiągnięcia pełnej dostępności.

 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Plan lekcji
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter