Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
15.10.2012 •
 
 
Uczniowie poszczególnych klas mają możliwość zadawania egzaminów zewnętrznych:
 
 
EGZAMIN MATURALNY - uczniowie, którzy ukończyli technikum.
 
EGZAMIN ZAWODOWY - uczniowie - absolwenci szkoły podstawowej, którzy uczą się w klasach technikum, szkoły branżowej I stopnia
 
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - uczniowie - absolwenci gimnazjum, którzy uczą się w klasach technikum, szkoły branżowej I stopnia
 
 
Informacje o egzaminie maturalnym znajdziesz na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu - www.oke.wroc.pl
 
 

EGZAMIN  ZAWODOWY
 
 
Każdy uczeń bądź absolwent chcący przystąpić do egzaminu zawodowego / egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie zobowiązany jest do złożenia deklaracji:
 
 
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem szkolenia praktycznego: Magdalena Małyga, 604-815-777, mmalyga@wp.pl.
 
 
 
 

  
WYNIKI
 
Zdający, który zdał egzamin zawodowy / egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter