Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
25.05.2011 •
 
W naszej szkole wszystkim chętnym pomocy udziela pedagog szkolny mgr Renata Wronowska.
 
 
::: Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023:
 
poniedziałek -
wtorek -
środa -
czwartek -
piątek -
 
 
Pedagog udziela również konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 
  
 

 
Warto przeczytać
(pedagog poleca)
 
 
 
................................................................................
 
  STOP-Przemocy w szkole!

 Dbamy o bezpieczeństwo

- Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych

- Dbamy o dobry klimat szkoły

- Przeciwdziałamy uzależnieniom

- Promujemy bezpieczeństwo w sieci, zdrowy styl życia

- Realizujemy program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

 

Do zakresu działań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

-kontrolowanie i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów,

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,

- udzielenie uczniom indywidualnej lub zespołowej pomocy psychologiczno -pedagogicznej,

- pomoc organizacyjna i merytoryczna, dotycząca przeprowadzania badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego itp.,

- rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

- prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej, finansowej dla uczniów,

- organizowanie opieki, nadzoru, pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

Inspirowanie oraz przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym i socjalizacyjnym (np. warsztaty promujące zdrowy styl życia, profilaktyki uzależnień, warsztaty integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne, spotkania z rodzicami),

- organizowanie i prowadzenie (w miarę możliwości) społecznego uczniów we współpracy z Policją, Strażą Miejską i Sądem Rejonowym,

- kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub zagrożonych patologią społeczną do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich w celu objęcia ich niezbędną pomocą,

- udzielenie pomocy uczniom wybitnie zdolnym- odpowiednio dla rozpoznanych uzależnień

- udzielenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program, tok nauki lub objętych indywidualnym nauczaniem,

- udzielenie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze jak kierunku dalszego kształcenia.

 

Pedagog i psycholog ściśle współpracują z pedagogami i psychologami innych szkół, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, Policją, Strażą Miejską itp.

Gdzie szukać pomocy

KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

Ul. Traugutta 119/1

50-419 Wrocław

Tel/fax: (71) 349 15 56

 

Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej Lecznica- Wrocław

Na Ostatnim Groszu 14/27

Tel: (71)517 69 65

 

Poradnia zdrowa psychicznego- Wrocław/NEUROMED

Ul. Białowieska 74a

Tel: (71) 350 17 30-80

 

Centrum leczenia uzależnień

Krystyna Klimkiewicz- Środa Śląska

Ul: Konstytucji 3 Maja 7

Tel: 71 77 66 301

 

Młodzieżowy ośrodek profilaktyki i wczesnej terapii

Ul F. Rossevelta 18a

Wrocław 71 788 93 09

 

Polecamy poradnie i rodzaje terapii

Poradnictwo rodzinne                                                            

Leczenie uzależnień behawioralnych

Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży

Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia

Oddział dzienny terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

 

 
 
 
 
................................................................................
 
  
UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE DOPALACZE !!!!

Często nie znamy ich składu - nie wiemy jak mogą działać, co robią z naszą psychiką i ciałem.

Nie znamy dawki bezpiecznej i śmiertelnej, nawet pierwsze ich zażycie może być tragiczne w skutkach.

Co wywołują substancje psychoaktywne:
1. Zmieniają funkcje naszego mózgu powodując:
- zaburzenia zachowania (np.: nadmierne pobudzenie, agresję, niepokój, lęk),
- zmiany nastroju ( euforię, dysforię )
- bezsenność lub senność i napady snu w ciągu dnia,
- zaburzenia myślenia ( halucynacje, omamy, wrażenia oddzielenia ciała od umysłu; utratę poczucia czasu i przestrzeni)
- pogorszenie pamięci, osłabienie zdolności koncentracji i uwagi
2. Mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych: psychozy, depresji, napadów lęku, fobii, myśli samobójczych.
3. Podnoszą temperaturę ciała.
4. Zaburzają prace serca, układu oddechowego, układu pokarmowego.
5. Przy długim stosowaniu mogą prowadzić do wyniszczenia psychicznego i fizycznego organizmu.
6. Wywołują uzależnienie - przewlekłą i nieodwracalną chorobę ośrodkowego układu nerwowego z nawrotami występującymi nawet po długich okresach abstynencji.
7. Pamiętaj o tym, że osoby, które przeszły przez uzależnienie do końca życia pozostaną w grupie podwyższonego ryzyka ponownego sięgnięcia po substancję uzależniającą !!!
 
 
Chcesz wiedzieć więcej ?
www.dopalaczeinfo.pl
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter