Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.03.2011 •
-------------------------------------------------------------------
Prawo szkolne:
  
 
Statut Technikum nr 2 - opublikowany 12.12.2019
Statut szkoły - opublikowany 15.03.2017
Procedura postępowania z uczniem palącym papierosy na terenie szkoły
Procedura przechodzenia między budynkami  przy ul. Św. Andrzeja 4 i ul. Wrocławskiej 10-12 uczniów PZS nr 2
Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych w PZS nr 2
  
Informacja dla rodziców/opiekunów  do wniosku o egzamin kwalifikacyjny
 
  
 -------------------------------------------------------------------
 Szkolny zestaw programów nauczania:
 
SZPN na rok 2020/2021 (akt. 15.02.2021)
 
 
-------------------------------------------------------------------
 Przedmiotowe systemy oceniania:

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii - mgr H. Wronowska (akt. 23.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z religii - mgr M. Stuglik (akt. 17.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii i fizyki - mgr A. Kuriata (akt. 14.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego - mgr B. Jastrzębska (akt. 1.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii - mgr B. Jastrzębska (akt. 1.09.2021)
Przedmiotowy system oceniania z informatyki - klasy 1 technikum - mgr D. Mateuszów (akt. 15.02.2021)
Przedmiotowy system oceniania z informatyki - klasy 2 technikum - mgr D. Mateuszów (akt. 15.02.2021)
Przedmiotowy system oceniania z informatyki - klasy BSz1S - mgr D. Mateuszów (akt. 15.02.2021)
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - technikum - mgr A. Mizgała, mgr I. Pietrzak
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 
 
 
 
Wniosek należy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie w trminie podanym przez komisję.
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Google Classroom
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter