Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.03.2011 •
-------------------------------------------------------------------
Prawo szkolne:
  
 
Statut Technikum nr 2 - opublikowany 12.12.2019
Statut szkoły - opublikowany 15.03.2017
Procedura postępowania z uczniem palącym papierosy na terenie szkoły
Procedura przechodzenia między budynkami  przy ul. Św. Andrzeja 4 i ul. Wrocławskiej 10-12 uczniów PZS nr 2
  
Informacja dla rodziców/opiekunów  do wniosku o egzamin kwalifikacyjny
 
  
 -------------------------------------------------------------------
 Szkolny zestaw programów nauczania:
 
SZPN na rok 2020/2021 (akt. 15.02.2021)
 
 
-------------------------------------------------------------------
 Przedmiotowe zasady oceniania:
 
Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego - I. Kargol, M. Kargol (akt. 14.11.2023)
Wymagania edukacyjne z biznesu i zarządzania - BS - K. Kuchtyn (09.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki - M. Kolano (akt. 11.09.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki i chemii - A. Kuriata (akt. 19.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii - H. Wronowska (akt. 19.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z geografii - D. Kopeć (akt. 17.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z etyki - P. Gulka (akt. 17.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z religii - P. Gulka (akt. 17.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki - D. Mateuszów (akt. 17.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z historii - J. Wierzbicka (akt. 17.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki - J. Bilińska (akt. 17.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z religii - M. Stuglik (akt. 17.04.2023)
Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego - mgr R. Bielska-Korban, mgr K. Kuchtyn, mgr K. Wojtkowicz (akt. 5.09.2022)
- Uzupełnienie do PZO - K. Wojtkowicz (akt. 17.04.2023)
Szkolny system oceniania z wychowania fizycznego - mgr I. Kargol, mgr M. Kargol (akt. 05.2022)
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii - mgr H. Wronowska (akt. 23.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z religii - mgr M. Stuglik (akt. 17.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii i fizyki - mgr A. Kuriata (akt. 14.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego - mgr B. Jastrzębska (akt. 1.09.2021)
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii - mgr B. Jastrzębska (akt. 1.09.2021)
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - technikum - mgr A. Mizgała, mgr I. Pietrzak
           
 
 
 -------------------------------------------------------------------
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 
 
 
 
Wniosek należy przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie w trminie podanym przez komisję.
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter