Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.04.2011 •
 
  
TECHNIK

ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH
 
 

 
Symbol zawodu: 343404
 
Podstawa programowa - pdf.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 1. HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 2. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 
 Cele kształcenia:
 • ocenianie jakości produktów
 • przechowywanie żywności
 • obróbka produktów i przygotowania stanowiska pracy
 • obsługa sprzętu gastronomicznego
 • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawanie dań
 • ocenianie jakości żywności
 • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywanie usług gastronomicznych
 • ekspedycja potraw i napojów
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
 • wyposażenie techniczne zakładów  gastronomicznych
 • podstawy gastronomii
 • technologia gastronomiczna
 • zasady żywienia człowieka
 • język niemiecki w gastronomii
 • podstawy żywienia dietetycznego
 • planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
 • usługi gastronomiczne i cateringowe
 • pracownia technologii gastronomicznej 
 • pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
 • pracownia usług i obsługi konsumenta
 • specjalizacja - do wyboru
 
  

 
 
 
*************************
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter