Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.04.2011 •
  
 
TECHNIK

INFORMATYK
 
 

 
Symbol zawodu: 351203
 
Podstawa programowa - pdf.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 
 Cele kształcenia:
 • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
 • przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
 • tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym:
 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • lokalne sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • bazy danych
 • język angielski w informatyce
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami komputerowymi
 • projektowanie i montaż lokalych sieci komputerowych
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych 
 • tworzenie stron i  aplikacji internetowych
 • specjalizacja - do wyboru
Dodatkowy przedmiot: informatyka - programowanie
 

 
 
  
 
*******************************
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter