Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.04.2011 •
 
 
MECHANIK-OPERATOR

POJAZDÓW I MASZYN

ROLNICZYCH

 
 

 
Symbol zawodu: 834103
 
Podstawa programowa - pdf.
 
Kwalifikacja zawodowa:
 1. ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 
Cele kształcenia:
 • użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi
 
 Przedmioty w kształceniu zawodowym:
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • przepisy ruchu drogowego
 • pojazdy rolnicze
 • maszyny rolnicze
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • diałalnośc gospodarcza
 • język niemiecki zawodowy
 • obróbka materiałów-techniki wytwarzania
 • eksploatacja maszyn rolniczych
 • eksploatacja pojazdów rolniczych
 
 
 
 
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter