Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
26.06.2012 •
Magdalena Małyga •
 
Od kilku lat Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 bierze udział w projekcie:

Dolnośląska e-Szkoła


Głównym celem programu jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się.
Dokładniej - idea programu polega na wdrożeniu projektów przejścia wybranych szkół na terenie województwa dolnośląskiego na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiednie przygotowanie nauczycieli, oraz utworzenie elektronicznych platform uczenia się.

Projekt "Dolnośląska eSzkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007/2013.

Efektem wdrożenia programu będzie m.in.:
 • doposażenie szkoły w przenośną pracownię multimedialną (15 laptopów, tablica interaktywna, projektor multimedialny - do wykorzystania w dowolnej sali)
 • przeszkolenie nauczycieli w wykorzystaniu jej na zajęciach
 • utworzenie platformy edukacyjnej i wykorzystanie jej w nauczaniu
 • wprowadzenie dziennika elektronicznego

  :::::::::::::::

  Koordynatorzy projektu, lider e-szkoły - Magdalena Małyga, Małgorzata Solicka
  Nauczyciele - uczestnicy projektu - Małgorzata Koźlarska, Joanna Sowińska, Katarzyna Wojtkowicz - przeszkolone w zakresie stosowania platformy Fronter oraz od września 2012r. wszyscy nauczyciele PZSP2.
:::::::::::::::

Harmonogram działań:
 • 2012.IX - wdrożenie dziennika elektronicznego
 • 2012.IV - szkolenie dla liderów z wdrożenia platformy Fronter
 • 2012.III - dostawa sprzętu multimedialnego
 • 2011.II - prognozowany termin dostarczenia sprzętu komputerowego do szkoły (termin uległ przesunięciu na nieokreślony czas)
 • 2010.XI-2011.V - szkolenia nauczycieli realizatorów programu e-szkoły
 • 2009.VI - skonstruowanie programu rozwojowego szkoły w ramach programu Dolnośląska e-Szkoła
 • 2009.V - opracowanie ankiety "Dane o szkole na dzień 30 kwietnia 2009 r."
 • 2009.IV.27 - konferencja w Wałbrzychu - uczestniczki - M. Małyga i M. Solicka
 • 2009.III - przekazanie sprawozdania księgowego
 • 2009.II - opracowanie ankiety "Szkolna sieć bezprzewodowa"
 • 2009.II - wybór i zgłoszenie nauczycieli na szkolenie związane z obsługą platformy
 • 2009.I - rejestracja szkoły na platformie e-learningowej
 • 2007.XII - zgłoszenie gotowości udziału w projekcie
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter