Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
02.04.2019 •

Konkursy dla uczniów

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie sprawdzającym umiejętności programowania.

Konkurs PIX 2019 – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – organizowany jest po raz pierwszy w maju 2019 jest multimedialnym konkursem dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Zostanie on w pełni przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji www.pixblocks.com.

Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne!

Wszelkie informacje: pix.edu.pl

 


 

W związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2019 Rokiem Turystyki Aktywnej, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłaszają konkurs pn. Aktywny Dolny Śląsk. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem klas programowo najwyższych, a jego cele wyznaczone są koniecznością kształtowania u młodych ludzi odpowiedzialnych postaw związanych z alternatywnym spędzaniem wolnego czasu, promowaniem wśród nich aktywnej turystyki po Dolnym Śląsku. Istotnym aspektem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na znaczenie pogłębiania świadomości dorobku kulturowego oraz walorów przyrodniczych obszaru „małej Ojczyzny”, połączonego z potrzebą rozbudzania i rozwijania ich wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczych.
Realizacja filmu przez zespół uczniów, pod opieką nauczyciela, na pewno będzie sprzyjała spełnieniu tak sformułowanych celów. Propozycje czterech kategorii: turystyka kulturalna, sportowa, ekologiczna, sakralna i historyczna pozwolą wesprzeć zindywidualizowane zainteresowania uczniów najbliższym środowiskiem.
Niezaprzeczalną wartością konkursu jest inicjowanie pracy zespołowej młodzieży — umiejętności bardzo obecnie pożądanej, mieszczącej się wśród kompetencji społecznych i zawodowych.
Uczniowie będą musieli ponadto wykazać się podczas wykonywania pracy konkursowej, umiejętnością celowego i pomysłowego wykorzystania nowoczesnej technologii.
Uczestnicy konkursu, oprócz stworzenia tematycznego filmu, który będzie promował Dolny Śląsk, będą musieli zaplanować i zrealizować trasę turystyczną, co - w zależności od wybranej kategorii - pozwoli im pogłębić wiedzę o specyfice regionu, jego kulturze, historii, walorach przyrodniczych i potencjale rozwojowym.
Nagrodzone cennymi nagrodami filmy, jako efekt finalny pracy zespołowej, po rozstrzygnięciu konkursu zostaną zaprezentowane szerszemu gronu.
Prosimy o upowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów swoich szkół i umożliwienie im udziału w przedsięwzięciu, które może przyczynić się do upowszechnienia bogactwa kulturowego, historycznego, sportowego, sakralnego i przyrodniczego „małej Ojczyzny” oraz przekonać do potrzeby aktywnego wypoczynku.
Regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.dodn.dolnyslask.pl. Serdecznie zapraszam.


 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie - proszę zgłaszać się do Pana Piotra Smolki.

« powrót
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter