Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
Aktualności
12.02.2019

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI 19.02.2019

 

SESJA CZERWIEC 2019

E.04 - Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa III ZSZ-MM);

E.08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (III TE);

E.24 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (IV TE);

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (klasa III TI);

E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4 TI);

M.01 - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narządzi stosowanych w rolnictwie ( II ZSZ-MOPiMR);

M.02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie ( III ZSZ-MOPiMR);

M.15 - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych ( III MP);

M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ( IV TM);

T.06 - Sporządzanie potraw i napojów (III TŻ, III ZSZ -K);

T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (IV TŻ);

 

EGZAMINY POPRAWKOWE - według złożonych deklaracji;

« powrót
Copyright © 2010