Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
Projekty unijne
Data utworzenia: 26.06.2012 (Magdalena Małyga )
Kierując się jak najlepszym rozwojem szkoły oraz dobrem uczniów nasza szkoła bierze udział w wielu projektach. W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy projekty:
 
 
Aktualne:
 
 •  Erasmus+ - (2022-2027) - zagraniczne praktyki, zajęcia językowe i kulturalne dla uczniów technikum
 • "Inteligentni zawodowcy" (2024-2025) - szkolenia nauczycieli, uczniów, staże uczniowskie oraz doposażenie bazy dydaktycznej technikum
 • "Nowoczesne szkoły" (2024-2025) - szkolenia nauczycieli, uczniów, staże uczniowskie oraz doposażenie bazy dydaktycznej branżowej szkoły I stopnia
 
 
Zakończone:
 
 • ,,Powiat Średzki kształci zawodowo i profesjonalnie’’ (2021-2023) - podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym - wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli i uczniów, realizacja płatnych staży uczniowskich
 • „Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach” (2021) - w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowane przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” z Nysy - rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli naszej szkoły, którzy będą doskonalić aktywne metody nauczania oraz poznawać nowoczesne narzędzia cyfrowe
 • "Aktywna tablica" - (2021) - doposażenie szkoły w sprzęt informatyczny (6 laptopów, 2 monitory interaktywne), wartość: 35 000 zł
 • "Kształcenie zawodowe w powiecie średzkim bliżej rynku pracy" - (2019-2021) - zajęcia dodatkowe, staże zawodowe, kursy, doskonalenie nauczycieli (dla chętnych uczniów, realizatorzy: chetni nauczyciele)
 •  "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" 2 edycja - (2020-2021) - zajęcia koła zainteresowań, zawody algorytmiczne (dla technika informatyka, realizator: Magdalena Małyga)
 • "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" 1 edycja - (2019-2020) - doskonalenie nauczycieli, zajęcia koła zainteresowań, zawody algorytmiczne (dla technika informatyka, realizator: Magdalena Małyga)
 • Erasmus+ - (2017-2019) - zagraniczne praktyki, zajęcia językowe i kulturalne dla uczniów technikum informatycznego, elektrycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych
 • "Zawodowy Dolny Śląsk" - (2017-2019) - współpraca z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, zajęcia i staże dla uczniów technikum informatycznego i elektrycznego
 • "Czas na zawodowców" - (2018-2019) - współpraca z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocłaiu, zajęcia i staże dla uczniów technikum informatycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych
 • It-szkoła - (2018-2019) - projekt IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W ramach współpracy ze szkołami program zakłada realizację następujących celów: podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA INFORMATYCZNA). Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom uzdolnionym informatycznie (AKADEMICKIE KOŁA NAUKOWE, KONKURSY).
 • "Dolnośląska eSzkoła"
 • "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"
 • NEW-TECH" - program rozwoju praktycznych umiejętności - nauczyciele przedmiotów informatycznych (Magdalena Małyga, Małgorzata Grzegorczyn)
 • "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim"
 • "Cisco Networking Academy" (Małgorzata Grzegorczyn)
Jesteś w dziale: Strona główna -> Projekty unijne
Copyright © 2010