Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
28.06.2022 •

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne - sierpień 2022

 
 
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne
**************************************
 
26-08-2022 r.
============
Wyposażenie zakładów gastronomicznych 26-08-2022 r. 8:30 M. Drozd
Zasady żywienia człowieka 26-08-2022 r. godz. 8:30 I. Zator
Technologia gastronomiczna 26-08-2022 r. godz. 10:00 H. Wronowska
Biologia 26-08-2022 r. godz. 10:00 H. Wronowska
 
 
29-08-2022 r.
===========
Religia 29-08-2022 r. godz. godz. 8:00 M. Stuglik
MUKIE 29-08-2022 r. godz 9:00 M. Jania
Matematyka 29-08-2022 r. godz. 9:00 J. Bilińska
Wychowanie fizyczne 29-08-2022 r. godz. 9:00 I. Kargol
Chemia 29-08-2022 r. 9:00 A. Kuriata
Fizyka 29-08-2022 r. 9:00 A. Kuriata
Maszyny rolnicze 29-08-2022 r. godz. 9:00 W. Maryniak
Pojazdy rolnicze 29-08-2022 r. godz. 9:00 W. Maryniak
Historia 29-08-2022 r. godz 10:00 J. Wierzbicka
BHP 29-08-2022 r. godz. 10:30 W. Maryniak
 
 
30-08-2022 r.
===========
Język polski 30-08-2022 r. godz. 9:00 A. Mizgała
Język niemiecki 30-08-2022 r. godz 9:00 R. Bielska- Korban
Język niemiecki zawodowy 30-08-2022 r. godz 11:00 R. Bielska- Korban
 
  
ZAGADNIENIA
będą uzupełniane w miarę dodawania przez nauczycieli
 
 
 

 

Religia – M. Stuglik - zagadnienia

 

 1. Główne prawdy wiary.
 2. Dekalog, czyli dziesięcioro przykazań.
 3. Grzechy główne.
 4. Skład Apostolski.
 5. Święta nakazane.

 

Matematyka – J. Bilińka – zagadnienia

 

Klasa 1 kucharz

Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników. (podręcznik, str.98)

Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania..(podręcznik, str.94)

Sprawdzanie, czy para liczb jest rozwiązaniem układu równań. (podręcznik, str.90)

Znajomość pojęcia funkcji.(podręcznik, str. 108)

Miejce zerowe funkcji. (podręcznik, str.124)

Obliczanie wartości funkcji .(podręcznik, str.112)

 

Klasa 1 tż

Przedziały liczbowe- zaznaczanie na osi liczbowej przedziałów domkniętych i otwartych, określanie sumy, różnicy i iloczynu przedziałów.  (podręcznik, od  str. 63)

Dodawanie, odejmowanie sum algebraicznych.  (podręcznik, od  str.

Mnożenie sum algebraicznych . (podręcznik, od  str.78)

Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników. (podręcznik,od  str.111)

Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania.( podręcznik, od str. 105)

Sprawdzanie, czy para liczb jest rozwiązaniem układu równań.(podręcznik, str,. 102-103)

 


 

Zasady żywienia człowieka – I. Zator – zagadnienia

( IItżiug)
a. charakterystyka składników mineralnych (funkcje, źródła, nadmiary i niedobory),
b. budowa układu pokarmowego,
c. funkcje i rola wątroby i trzustki w procesie trawienia.

 


 

Wychowanie fizyczne – M. Kargol – zagadnienia

 

Egzamin z wychowania fizycznego składa się z dwóch części:

 

Pierwsza część: TEORETYCZNA (uczeń posiada kartkę i długopis).

Druga część: PRAKTYCZNA (uczeń posiada zmienny strój sportowy i obuwie).

 

Pierwsza część obejmuje przepisy z zakresu zespołowych gier sportowych, nazewnictwo podstawowych ćwiczeń wykonywanych podczas rozgrzewki (uczeń prezentuje ćwiczenie i prawidłowo je nazywa) oraz omawia prawidłowe wykonanie ćwiczeń na siłowni.

 

 Przepisy obejmują następujące gry zespołowe:

 1. Piłki nożnej – np.: wymiary boiska, wymiary bramki, liczba zawodników na boisku w jednej drużynie, czas gry i przerwy, kartki czerwona i żółta (opisz za co), zmiany zawodników podczas gry (miejsce zmian, liczba zmian),
 2. Piłki siatkowej- np.: wymiary boiska, wysokość siatki dla kobiet i mężczyzn, liczba zawodników na boisku w jednej drużynie, czas na wykonanie zagrywki, zawodnik LIBERO, w jaki sposób zdobywamy punkty w piłce siatkowej, sety, czego zawodnik nie może zrobić na boisku podczas gry, jak prawidłowo wykonujemy odbicia w piłce siatkowej, zmiany zawodników na boisku (miejsce zmian, liczba zmian).
 3. Piłki koszykowej- np.: wymiary boiska, czas gry i przerwy, liczba zawodników na boisku w jednym zespole, czego zawodnik nie może zrobić na boisku podczas gry, opisz błąd podwójnego kozłowania i błąd kroków, zmiany zawodników podczas gry (miejsce zmian, liczba zmian), za ile punktów wykonujemy rzuty do kosza i z jakich odległości

 

Druga część obejmuje umiejętności z zakresu:

 
·       prawidłowe wykonanie rozgrzewki przygotowującej do ćwiczeń + nazewnictwo (należy wykonać 10 ćwiczeń w ramach rozgrzewki i prawidłowo je nazwać),
·       należy omówić i pokazać 5 ćwiczeń rozciągających na górne części ciała,
·       należy omówić i pokazać 5 ćwiczeń rozciągających na dolne części ciała,
·       pokaz + omówienie ćwiczeń wykonywanych na siłowni szkolnej
·       bieg wahadłowy (10 minut),
·       odbicia piłki sposobem dolnym – piłka siatkowa,
·       odbicia piłki sposobem górnym – piłka siatkowa,
·       zagrywka w piłce siatkowej,
·       atak w piłce siatkowej,
·       rzut piłką do kosza z miejsca,
·       rzut piłką do kosza z naskoku (prawa i lewa strona),
·       rzut piłką do kosza z biegu z lewej i prawej strony (dwutakt),
·       podania piłki różnymi sposobami – piłka koszykowa,
·       kozłowanie piłką do koszykówki po prostej i slalomem,
·       żonglerka piłką – piłka nożna,
·       podania i przyjęcia piłki – piłka nożna,
·       strzały do bramki różnymi sposobami – piłka nożna,

 

 

Egzamin z wychowania fizycznego odbywa się na sali gimnastycznej !!!!!


Chemia kl. 2 (technikum) - A. Kuriata - zagadnienia


1. Co to jest roztwór i rodzaje roztworów
2. Co to jest rozpuszczalność, rozpuszczanie i czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania
3. Zadania związane z odczytywaniem danych z wykresów rozpuszczalności
4. Zadania związane ze stężeniem procentowym roztworów
5. Zadania związane ze stężeniem molowym
6. Reakcje dysocjacji elektrolitycznej i nazwy jonów
7. Odczyn roztworu i skala pH
8. Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów (zapis słowny, cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony)
9. Przykłady  procesów endo i egzotermicznych 
 
 

 Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii - M. Drozd - zagadnienia
 
1. Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bhp.
2. Rodzaje wypadków i definicje wypadków.
3. Choroby zawodowe w gastronomii.
4. Pierwsza pomoc przy omdleniach, zranieniach, oparzeniach.
5. Rodzaje pożarów - wymienić i opisać.
6. Przyczyny pożarów.
7. Środki gaśnicze - piana, proszek gaśniczy, woda(charakterystyka).
8. Dział magazynowy - rodzaje, wyposażenie.
9. Dział produkcyjny - rodzaje pomieszczeń, wyposażenie.
 

Chemia kl. 2 (branżowa kucharz) - A. Kuriata - zagadnienia
 
1. Co to jest roztwór i rodzaje roztworów
2. Co to jest rozpuszczalność, rozpuszczanie i czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania
3. Zadania związane z odczytywaniem danych z wykresów rozpuszczalności
4. Zadania związane ze stężeniem procentowym roztworów
5. Nazwy i wzory jonów
6. Reakcje dysocjacji elektrolitycznej
7. Odczyn roztworu i skala pH
8. Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów (zapis słowny, cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony)
9. Przykłady  procesów endo i egzotermicznych
 

Chemia kl. 1 (branżowa kucharz i operator) - A. Kuriata - zagadnienia
 
 
1. Budowa atomu: nazwy cząstek elementarnych
2. Wzory,nazwy i podział tlenków
3. Wzory i nazwy wodorotlenków
4. Wzory, nazwy i podział kwasów
5. Wzory, nazwy i podział soli
6. Obliczanie masy cząsteczkowej
7. Prawo stałości składu
8. Stosunek atomowy pierwiastków w związku chemicznym
9. Stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym
 

Fizyka kl. 2 (technikum) - A. Kuriata - zagadnienia 
 
1. Opisywanie ruchu prostoliniowego jednostajnego i zmiennego
2.  Pierwsza, druga i trzecia zasada dynamiki Newtona i przykłady
3. Przykłady oporów ruchu
4. Opisywanie ruchu po okręgu ( okres, częstotliwość, prędkość)
5. Obliczanie siły dośrodkowej
6. Obliczanie prędkości, przyspieszenia i drogi w ruchu przyspieszonym
7. Opisywanie siły grawitacji
8. Obliczanie siły i ciężaru na podstawie drugiej zasady dynamiki
9. Obliczanie pracy i mocy
10. Obliczanie energii mechanicznej
11. Jednostki masy, czasu, drogi, prędkości, przyspieszenia, siły, pracy,    
   mocy, energii 
 

 Fizyka kl. 1 (technikum) - A. Kuriata - zagadnienia 
 
1. Opisywanie ruchu prostoliniowego jednostajnego i zmiennego
2.  Pierwsza, druga i trzecia zasada dynamiki Newtona i przykłady
3. Przykłady oporów ruchu
4. Opisywanie ruchu po okręgu ( okres, częstotliwość, prędkość)
5. Obliczanie siły dośrodkowej
6. Obliczanie prędkości, przyspieszenia i drogi w ruchu przyspieszonym
7. Opisywanie siły grawitacji
8. Obliczanie siły i ciężaru na podstawie drugiej zasady dynamiki
9. Obliczanie pracy i mocy
10. Obliczanie energii mechanicznej
11. Jednostki masy, czasu, drogi, prędkości, przyspieszenia, siły, pracy,    
  mocy, energii

Fizyka kl. 1 (branżowa mechatronik) - A. Kuriata - zagadnienia 
1. Opisywanie ruchu prostoliniowego jednostajnego i zmiennego
2.  Pierwsza, druga i trzecia zasada dynamiki Newtona i przykłady
3. Przykłady oporów ruchu
4. Opisywanie ruchu po okręgu i przykłady
5. Obliczanie siły dośrodkowej
6. Obliczanie prędkości, przyspieszenia i drogi w ruchu przyspieszonym
7. Planety Układu Słonecznego
8. Obliczanie siły i ciężaru na podstawie drugiej zasady dynamiki
9. Obliczanie pracy i mocy
10. Obliczanie energii mechanicznej
11. Jednostki masy, czasu, drogi, prędkości, przyspieszenia, siły, pracy,    
 mocy, energii
 

Fizyka kl. 2 (branżowa mechatronik) - A. Kuriata - zagadnienia  
1. Jakościowe prawo oddziaływania ładunków
2. Zasada zachowania ładunku
3. Prawo Coulomba
4. Pole elektryczne, pole jednorodne, pole centralne
5. Klatka Faradaya
6. Kondensator
7. Napięcie elektryczne i jednostki
8. Natężenie prądu elektrycznego i jednostki
9. Schematy obwodów elektrycznych
10. Połączenia szeregowe i równoległe
11. Prawo Ohma
12. Pierwsze prawo Kirchhoffa
13. Opór elektryczny i jednostki
14. Moc prądu i jednostki
15. Energia elektryczna i jednostki
16. Rola bezpieczników w sieci elektrycznej
17. Zadania związane z oporem elektrycznym i mocą prądu 

MUKiE kl. 2te - M. Jania - zagadnienia 
 
1. Badanie ciągłości połączeń
2. Kontrola elementó i podzespołów instalacji
3. Sprawdzanie poprawności montażu
4. Oględziny i próby instalacji elektrycznych
5. Montaż instalacji elektrycznych: łącznik pojedynczy, podwójny, dzwonkowy, schodowy, krzyżowy
pozdrawiam 
 

Zagadnienia na egzamin klasyfikacyjny na ocenę dopuszczającą z chemii kl. 1 branżowa kucharz - A. Kuriata
1. Budowa atomu: nazwy cząstek elementarnych
2. Wzory,nazwy i podział tlenków
3. Wzory i nazwy wodorotlenków
4. Wzory, nazwy i podział kwasów
5. Wzory, nazwy i podział soli
6. Obliczanie masy cząsteczkowej
7. Prawo stałości składu
8. Stosunek atomowy pierwiastków w związku chemicznym
9. Stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym
 
 

 
 Zagadnienia  z j. niemieckiego dla klasy 2 MK - R. Bielska-Korban
Uczeń powinien:
1.Znać dyscypliny sportowe i sprzęt używany do tych dyscyplin. Temat: Kaufe billig.
2.Znać nazwy hobby oraz czasowniki je określające, np. Sport treiben, Filme sehen itd.
Temat: Coole Hobbys.
3.Znać nazwy gatunków muzyki i umieć je ocenić. Temat: Musik hoeren, Musik machen
4.Umieć opiwedzieć jak spędzam czas wolny i o swoich zainteresowaniach oraz zainteresowaniach muzycznych, umieć zapytać kogoś o zainteresowaniach.
5.Słownictwo dotyczące przebiegu dnia, umieć ułożyć zdania na temat czynności dnia powszedniego. Temat  Der  Tagesablauf.
6.Znać czasowniki rozdzielenie złożone używane w zdaniach dotyczących przebiegu dnia, umieć je stosować.
7.7. Znać słownictwo dotyczące opisu pokoju, czyli meble, przyimki, miejsca w pokoju, umieć opisać dowolny pokój.

Semestr drugi

1.Znać słownictwo na temat obowiązków domowych, przyrządów, podziału. Temat Haushaltsroboter.
2.Umieć podać dowolną datę łącznie z rokiem.
3.Znać zasady tworzenia liczebników porządkowych i umieć je zastosować.
4.Znać  nazwy pomieszczeń w domu.
5.Znać podstawowe nazwy miejsc w mieście, np. ratusz, most, ulica, itd.na podstawie ćwiczeń z podręcznika.
6. Znać nazwy pojazdów przerabianych na lekcji -patrz Lekcja 09.06. 2022 r.
7. Umieć stopniować przymiotnik.
8. Znać podstawowe słownictwo dot. Pokazywania drogi.
9. Umieć powiedzieć zdanie zawierające stopniowany przymiotnik, znać als, so...wie.
Wszystkie tematy i słownictwo oraz zasady gramatyki  znajdują się w podręczniku Infos 1 b, który jest przerabiany na lekcjach j. niemieckiego.

Zagadnienia  z JOZ dla klasy 2 MK:

Tematy:
1.Opakowania, miary i wagi
2.Podstawowe słownictwo (czasowniki) dotyczące czynności podczas przyrządzania potraw. Ok.20 słów
3.Znac nazwy produktów spożywczych zawartych w piramidzie żywienia.
4.Naczynia kuchenne, sztućce, przybory w kuchni zawarte w podręczniku do Jozu.
5. Środki czystości, przepisy BHP w gastronomii (znaki i ich opisy).
6. Znajomość prostych przepisów kucharskich-umieć przetłumaczyć z j.niem. na j. polski.
 
 

  
 Zagadnienia na egzamin poprawkowy z "Bezpieczeństwa i higieny pracy" - W. Maryniak
 

1.       Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

2.       Czynniki tworzące środowisko pracy. Zagrożenia dla organizmu pracownika oraz sposoby ich zapobiegania

a)      Hałas

b)      Pyły

c)      Oświetlenie.

3.       Ręczne prace transportowe.  Normy przenoszonych ciężarów oraz sposoby podnoszenia ciężarów. Zagrożenia dla zdrowia pracownika wynikające z prac transportowych.

4.       Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowiskach pracy.

5.       Środki gaśnicze stosowane w zakładach pracy.

 

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z "Maszyn rolniczych" dla klasy 1 - W. Maryniak

1.      Charakterystyka roślin przemysłowych. Sposób uprawy i zastosowanie.

2.      Charakterystyka nawozów mineralnych i organicznych znaczenie w uprawie roślin.

3.      Charakterystyka i podział pasz dla zwierząt hodowlanych.

4.      Zastosowanie, ogólna budowa, sposoby regulacji;

a)      Pługów

b)      Bron

c)      Kultywatorów

5.      Zastosowanie, ogólna budowa, sposoby regulacji maszyn do nawożenia.

a)      Rozsiewacz zawieszany

b)      Rozsiewacz przyczepiany

c)      Rozrzutniki obornika.

6.      Zastosowanie, ogólna budowa, sposoby regulacji maszyn do siewu.

a)      Siewnika rzędowego mechanicznego

b)      Siewnika pneumatycznego

7.      Sposób wykonania próby kręconej.

8.      Budowa , działanie i regulacje opryskiwacza.

9.      BHP podczas zabiegów ochrony roślin.

10.  Maszyny do zbioru zielonek zastosowanie, zasada działania i sposoby regulacji.

a)      Kosiarki

b)      Przetrząsarki

c)       Przyczepy samozbierające

d)      Prasy zbierające.

  

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z "Pojazdy rolniczych" dla klasy 1 - W. Maryniak

1.      Zasad działania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym i iskrowym.

2.      Elementy budowy silnika spalinowego.

3.      Zastosowanie , elementy budowy i zasada działania

a)      układu chłodzenia silnika spalinowego

b)      układu smarowania silnika spalinowego

c)      układu zasilania paliwem.

 

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z "Maszyn rolniczych" dla klasy 2 - W. Maryniak.

1.      Zastosowanie , ogólna budowa oraz sposoby regulacji ;

a)      Maszyn do zbioru ziemniaków

b)      Maszyn do zbioru buraków.

c)      Kombajnu zbożowego.

2.       Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion.

a)      Wialnia

b)      Sita

3.      Urządzenia hydroforowe stosowane w gospodarstwach rolnych, budowa i zasada działania.

4.      Maszyny do przygotowania i zadawania pasz, budowa i zasada działania.

a)      Wóz paszowy

b)      Parnik.

5.      Urządzenia do usuwania obornika i ich sposób działania.

6.      Urządzenia udojowe, zastosowanie, rodzaje, działanie.

  

 Zagadnienia na egzamin poprawkowy z "Pojazdów rolniczych" dla klasy 2 - W. Maryniak.

1.      Budowa i zasada obsługi akumulatora.

2.      Zastosowanie , budowa i sposób działania ;

a)      Rozrusznika

b)      Prądnicy /alternatora/

3.      Czynności obsługowe ciągnika rolniczego P1,P2,P3,P4

 

 

 

 

 
 
 
« powrót
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Plan lekcji
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter