Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
15.01.2021 •

Informacja o organizacji zajęć od 18.01.2021

- Zajęcia praktyczne i konsultacje odbywają się podobnie jak w grudniu.
Od 18.01.2021 (poniedziałek) praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z planem w zakładach macierzystych. Pozostałe osoby mają zajęcia z naszymi instruktorami w warsztatach szkolnych.
 
- Nauczyciele uczący w klasie 1 TI i 2IG oraz uczniowie proszeni są o zwrócenie uwagi na zmiany w planie lekcji.
 
- Po radzie klasyfikacyjnej i zgłaszanych przez rodziców uwagach o pracy szkoły wprowadza się zmiany w organizacji nauczania zdalnego w drugim semestrze:
1. Z każdych zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania przynajmniej jedna lekcja powinna odbyć się w trybie spotkania on-line w czasie rzeczywistym (np. na platformie edukacyjnej CLASSROOM ). Wyjątek stanowić mogą zajęcia, które odbywają się jeden raz w tygodniu- dopuszcza się w tym przypadku spotkania z uczniami w czasie rzeczywistym raz na dwa tygodnie. Pozostałe zajęcia mogą odbywać się off-line: przygotowane materiały i zadania w dzienniku elektronicznym i/ lub na platformie z terminem opracowania dla ucznia.
2. O zajęciach on-line nauczyciel informuje klasę w terminarzu w dzienniku elektronicznym w jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Uczeń, który z przyczyn technicznych nie może wziąć udziału w zajęciach on-line jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela prowadzącego zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego o przyczynie braku obecności na spotkaniu w dniu odbywania się spotkania i odesłania opracowanych materiałów z lekcji na dziennik elektroniczny lub platformę, w przeciwnym wypadku nauczyciel wpisuje nieobecność na zajęciach.
4. Lekcja on-line może trwać 30-45 minut. Zalogowani uczniowie są zobowiązani aktywnie uczestniczyć w zajęciach i wykonywać polecenia nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo spóźnić się z zalogowaniem na lekcję prowadzoną on-line do 5 minut.
6. Dyrektor zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w spotkaniach w ramach nadzoru pedagogicznego.
« powrót
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Plan lekcji
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter