Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
25.05.2018 •

Informacja RODO

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

1)     administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa z siedzibą przy ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa  Śląska;

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail specrodo@wp.pl lub adresem do korespondencji jest adres administratora;

3)     celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4)     dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)     administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji;

7)     przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

9)     dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 
 

UWAGA MONITORING WIZYJNY !

 

Informujemy, że na terenie Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 4 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

 

Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

Wchodząc na teren obiektu Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa  wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:

 

1)      Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 4.

2)      Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody.

3)  Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych w zakresie udzielonej zgody będą osoby zatrudnione w Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z zasadami bezpieczeństwa  na terenie Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa.

4)      Pani/Pan dane osobowe powierzone zostaną firmie  administrującej monitoringiem.

5)      Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

6)      Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji   tj. 90 dni.

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

9)      Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i nie podania danych osobowych, wejście na teren Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa  nie będzie możliwe.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa.

11)  W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa pod za pośrednictwem poczty e-mail: specrodo@wp.pl.

 

« powrót
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter