Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
25.05.2011 •
 
W naszej szkole wszystkim chętnym pomocy udziela psycholog szkolny.
 
 
::: Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023:
 
poniedziałek  -
wtorek -
środa -
czwartek
piątek  -
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
STOP-Przemocy w szkole!

 Dbamy o bezpieczeństwo

- Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych

- Dbamy o dobry klimat szkoły

- Przeciwdziałamy uzależnieniom

- Promujemy bezpieczeństwo w sieci, zdrowy styl życia

- Realizujemy program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

 

Do zakresu działań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

-kontrolowanie i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów,

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,

- udzielenie uczniom indywidualnej lub zespołowej pomocy psychologiczno -pedagogicznej,

- pomoc organizacyjna i merytoryczna, dotycząca przeprowadzania badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego itp.,

- rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

- prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej, finansowej dla uczniów,

- organizowanie opieki, nadzoru, pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

Inspirowanie oraz przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym i socjalizacyjnym (np. warsztaty promujące zdrowy styl życia, profilaktyki uzależnień, warsztaty integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne, spotkania z rodzicami),

- organizowanie i prowadzenie (w miarę możliwości) społecznego uczniów we współpracy z Policją, Strażą Miejską i Sądem Rejonowym,

- kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub zagrożonych patologią społeczną do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich w celu objęcia ich niezbędną pomocą,

- udzielenie pomocy uczniom wybitnie zdolnym- odpowiednio dla rozpoznanych uzależnień

- udzielenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program, tok nauki lub objętych indywidualnym nauczaniem,

- udzielenie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze jak kierunku dalszego kształcenia.

 

Pedagog i psycholog ściśle współpracują z pedagogami i psychologami innych szkół, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, Policją, Strażą Miejską itp.

Gdzie szukać pomocy

KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

Ul. Traugutta 119/1

50-419 Wrocław

Tel/fax: (71) 349 15 56

 

Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej Lecznica- Wrocław

Na Ostatnim Groszu 14/27

Tel: (71)517 69 65

 

Poradnia zdrowa psychicznego- Wrocław/NEUROMED

Ul. Białowieska 74a

Tel: (71) 350 17 30-80

 

Centrum leczenia uzależnień

Krystyna Klimkiewicz- Środa Śląska

Ul: Konstytucji 3 Maja 7

Tel: 71 77 66 301

 

Młodzieżowy ośrodek profilaktyki i wczesnej terapii

Ul F. Rossevelta 18a

Wrocław 71 788 93 09

 

Polecamy poradnie i rodzaje terapii

Poradnictwo rodzinne                                                            

Leczenie uzależnień behawioralnych

Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży

Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia

Oddział dzienny terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Drodzy Rodzice Naszych Uczniów
 
W związku z bardzo ważnym i poważnym problemem związanym z dopalaczami (mimo zamknięcia na terenie Środy Śląskiej sklepu, który mieścił się przy ulicy Świdnickiej, zajmującego się dystrybucją tzw. produktów kolekcjonerskich – ten problem nadal istnieje !!) - zwracam się do Was z gorącym apelem o zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą zażywanie szkodliwych substancji zwanych dopalaczami. Na to niebezpieczeństwo mogą być narażone również nasze dzieci, nasi uczniowie. Substancje dostępne w tego rodzaju sklepach (teraz niestety często w domach prywatnych handlarzy a także w Internecie) - są fałszywie nazywane artykułami kolekcjonerskimi, natomiast w rzeczywistości są specyfikami o działaniu stymulującym, relaksacyjnym, psychodelicznym i halucynogennym, czyli zbliżonym do działania narkotyków. Coraz częściej słyszymy, że przyjmowani są do szpitali pacjenci po zażyciu dopalaczy, z różnego rodzaju dolegliwościami nie tylko psychicznymi. Lekarze ze względu na to iż często brak informacji o składzie zażytej substancji, mają trudności w doborze właściwej metody leczenia, co uniemożliwia skuteczną pomoc.Zorganizowaliśmy cykl zajęć informacyjnych dla uczniów na temat szkodliwości dopalaczy. Zamierzamy również zorganizować zajęcia informacyjne dla Państwa – Rodziców.
 
 
Jak możemy pomóc?
 
Przede wszystkim nie można dać wiary argumentom naszego dziecka, gdy próbuje przekonać nas, iż są to substancje całkowicie nieszkodliwe.- Warto spokojnie porozmawiać z dzieckiem i przekonać go do zmiany postępowania. W pewnych przypadkach niezbędne może okazać się wprowadzenie konsekwencji takich jak na przykład ograniczenie kontaktu z rówieśnikami. - Jeżeli problem jest poważny, można zwrócić się do psychologa, pedagoga szkolnego lub terapeuty uzależnień. - Codziennie w godzinach 16.00-21.00 czynny jest Antynarkotykowy Telefon Zaufania - 801 199 990. - Pomoc można znaleźć również w Antynarkotykowej Poradni Internetowej: narkomania.org.pl - Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dostępny jest także na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. - W każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00 w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Białoskórniczej 1 w Środzie Śląskiej (Klub Abstynenta „Krokus”) porad udziela specjalista terapii uzależnień oraz psycholog Stowarzyszenia „KARAN” (tel. 713175278). - Stowarzyszenie „KARAN” karan.wroc.pl/kontakt/ we Wrocławiu (Wrocław–Leśnica, ul.Skoczylasa 8) prowadzi „Grupy Terapeutyczne dla osób Uzależnionych”, „Grupę Wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję od środków psychoaktywnych” (tel. 713491556).
Z wyrazami szacunku Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej Jolanta Bilińska
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Czy wiesz, że DOPALACZE:
 
• MOGĄ UZALEŻNIĆ TAK SAMO JAK NARKOTYKI, BOWIEM: - wywołują halucynacje jak LSD - pobudzają jak amfetamina - rozluźniają jak marihuana
• SĄ CZĘSTO BARDZIEJ NIEBEZPIECZNE JAK NARKOTYKI, BOWIEM: - rynek dopalaczy nieustannie się zmienia - nieznane są długofalowe skutki zażywania - dopalacze to często narkotyki, które nie zdążyły zostać zdelegalizowane
• NIE WIADOMO CO JEST W DOPALACZACH, BOWIEM: - zawierają mnóstwo związków - na opakowaniach zwykle nie ma składu - jeśli jest, to podany na ogół w niejasny sposób - nawet jeśli zdarzy się, że składniki są dokładnie wymienione, to mogą być zanieczyszczone, bo bardzo często robione są chałupniczymi metodami - nigdy nie wiadomo co zażywamy, bo znaleziono w dopalaczach np. :
 •  mefedron – bardzo niebezpieczny, bowiem u młodych, zdrowych ludzi tak mocno podwyższał ciśnienie – że powodował zaburzenia pracy serca i udary – co może prowadzić do paraliżu, ale także śmierci
 •  benzylopiperazyna – (już zabroniona w Polsce) która ogromnie pobudza, tak jak amfetamina
 •  prócz składników syntetycznych w dopalaczach są niektóre rodzaje grzybów i ziół (halucynogenne, powodujące wymioty, pobudzenie itd.).
 •  np. jeden z dopalaczy - reklamowany jako mieszanka wysuszonych liści i kwiatów z dodatkiem aromatycznych ekstraktów) zawierał składnik b. podobny do gł. składnika konopii indyjskich – był więc zamiennikiem marihuany.
Bardzo często DOPALACZE są robione pokątnie, chałupniczymi metodami: - mogą je wytwarzać ludzi z pewną tylko wiedzą chemiczną, wcale nie po studiach, nie mający doświadczenia laboratoryjnego (np. „dobrzy” w chemii licealiści), którzy w parę minut ściągają z internetu dane dotyczące syntezy określonych związków, składniki i inne dane – tak naprawdę jednak nie znając zupełnie skutków jakie ich zażycie ma dla zdrowia - produkcja nie potrzebuje dużego zaplecza - odczynniki kupowane jak najtaniej, od firm chemicznych np. z Chin DOPALACZE - są próbą obejścia prawa, bo powstały dlatego, że szukano legalnych zamienników zabronionych substancji psychotropowych.
SPRZEDAWANE SĄ w kolorowych, zachęcających opakowaniach, aby łatwiej i szybciej trafić do młodzieży!! Do „Monaru” czy wręcz lekarzy pierwszego kontaktu – trafiają młodzi ludzie w ostrej psychozie - po zażyciu dopalaczy i konieczne jest skierowanie ich do szpitala psychiatrycznego. W wielu krajach m. innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii – były wypadki śmiertelne!!
 
BARDZO CZĘSTO KUPUJĄCY SĄ KRÓLIKAMI DOŚWIADCZALNYMI BO DZIAŁANIE I SKŁAD NIE JEST ZNANY I W PRZYPADKU ZATRUCIA DOPALACZEM NIE WIADOMO JAKĄ PODJĄĆ AKCJĘ RATOWNICZĄ, JAK LECZYĆ!!!
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Plan lekcji
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter