Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
05.02.2017 •
 
 
Zawodowy Dolny Śląsk
 

 
Tematy warsztatów dla uczniów techinkum informatycznego
 
 • Sterowniki PLC - sterowanie i wizualizacja maszyn
 • Programowanie ruchu robota kartezjańskiego oraz system wizyjny do automatycznej selekcji elementów
 • Mechatroniczny system automatycznej selekcji elementów
 • Systemy wizyjne okiem robota
 • Współczesne metody pomiarów elementów maszyn
 • Podróż w świat mikrosterowników
 • Mikrosterowniki w praktyce
 • Pomiarowe systemy wizyjne w zastosowaniach przemysłowych
 • Skanowanie 3D
 • Systemy wizyjne w układach robotycznych
 
Tematy warsztatów dla uczniów techinkum elektrycznego:
 • Sterowanie silnikiem elektrycznym w praktyce
 

 
 
PROJEKTY W RAMACH KÓŁ WSPÓŁPRACY
 
KOŁO REVIR 3D
Proponowane projekty:
 • Budowa drona służącego do modelowania skanowanej powierzchni
 • Opracowanie oprogramowania do odbywania wirtualnych przejazdów rowerem po wybranym terenie
 • Budowa mobilnego skanera 3D
  
KOŁO SYNERGIA
 • Proponowane projekty:
 • Budowa i oprogramowanie układu sensorycznego i sterowania na przykładzie robota mobilnego (zbudowanie modelu robota mobilnego)
 • Budowa i oprogramowanie układu sensorycznego i sterowania na przykładzie ramienia robota (zbudowanie modelu robota stacjonarnego)
 • Automatyzacja wybranych procesów technologicznych przy użyciu urządzeń mechatronicznych - zbudowanie przykładowego urządzenia wspomagającego proces realizowany w firmie (lutowanie, cięcie, transport itp.)
 • Opracowanie systemu mechatronicznego magazynu z wykorzystaniem robota mobilnego (zbudowanie modelu transportowego robota mobilnego) wraz z układami sensorycznymi
 • Układ sterowania obiektu mobilnego przy użyciu sytemu wizyjnego
 • Automatyczne urządzenie do transportu przesyłek
 
PWR RACING TEAM
Proponowane projekty:
 • Budowa elementów bolidu Formuła Student (układ jezdny, układ hamulcowy, diagnostyka, projekt i wykonanie elementów zawieszenia bolidu)
 • Projekt budowy oraz oprogramowania systemu kontroli ciśnienia w oponach wykorzystywanego w bolidzie Formuła Student
 • Projekt budowy oraz oprogramowania systemu akwizycji danych generowanych podczas jazdy bolidu Formuła Student
 • Projekt inteligentnych wizualizacji pojazdu (Algorytm pozwalający na automatyczne rozmieszczenie logotypów sponsorów wg ustalonych wytycznych)
 
 KOŁO NAUKOWE ROBOCIK
Proponowane projekty:
 • Projekt łodzi podwodnej
 • Projekt robota typu Mini-Sumo
 • Budowa robota segregującego i kompresującego śmieci
 • Budowa robota typu linefollower
 • Budowa drona
 • Budowa robota balansującego
 • Budowa autonomicznego robota - odkurzacz
 
KOŁO NAUKOWE „PIRM – Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych”
Proponowane projekty:
 • Projekt oraz wykonanie frezarki sterowanej numerycznie zintegrowanej z wypalarką
 • Projekt i wykonanie docinarki do rur - duży zakres średnic
 

 
 
 HARMONOGRAM DNIA WARSZTATY DLA UCZNIÓW
ORAZ SPOTKANIA W RAMACH KÓŁ WSPÓŁPRACY

07:30 – 08:00 – Odjazd autobusu spod szkoły
09:30 – 10:00 – Przyjazd uczniów na Politechnikę Wrocławską
10:00 – 12:30 – I część warsztatów / spotkania w ramach Kół Współpracy
12:30 – 13:30 – Przerwa obiadowa
13:30 – 16:00 – II część warsztatów / spotkania w ramach Kół Współpracy
16:00 – 18:30 – Powrót uczniów do szkoły
 
 
 

 
 
 
 
INFORMACJA O PROJEKCIE
 
 27 grudnia starostowie powiatu wraz ze skarbnikiem podpisali umowę partnerską z Województwem Dolnośląskim i Politechniką Wrocławską na realizację projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”.
Projekt, którego partnerami jest dziewiętnaście powiatów oraz samorząd Województwa Dolnośląskiego (partner wiodący) będzie realizowany w latach 2017-2018, a jego całkowita wartość wyniesie 4 210 tys. zł. W projekcie wezmą udział uczniowie kształcący się w zawodach deficytowych i spełniających kryterium Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. W naszym powiecie są to: technik spedytor i technik logistyk z Technikum nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz technik informatyk i technik elektryk z Technikum nr 2 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
 
W ramach projektu realizowane będą zajęcia laboratoryjne dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez wykładowców z politechniki oraz staże uczniowskie w zakładach pracy. Zaplanowano też współpracę branżowych kół zainteresowań zawodowych z kołami naukowymi politechniki oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.
 
Wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 171 800 zł, w tym wkład własny - 8 590 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 - Edukacja, Działanie 10.4.1. - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 
 Info: powiat-sredzki.pl
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter