Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.06.2013 •
 
 
Poniżej przedstawiamy terminy egzaminów i zagadnienia z poszczególnych przedmiotów wszystkim tym, którzy zdają egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne:
 

  
 
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne w sesji sierpniowej 2024
 
------------------------------------ 
26.08, poniedziałek
9.00 - historia i HiT
10.30 - wos
------------------------------------
27.08 - wtorek
9.00 - matematyka, fizyka, chemia, biologia - A. Kuriata, J. Bilińska, K. Maćkowiak
------------------------------------
28.08 - środa
9.00 - systemy operacyjne D. Mateuszów
9.00 - maszyny... W. Maryniak
9.00 - prd W. Maryniak
9.00 - edb M. Bystrzanowski
10.00 - instalacje elektryczne M. Jania
12.00 - j. niemiecki R. Bielska-Korban, K. Wojtkowicz
------------------------------------
29.08 - czwartek
9.00 - w-f
9.00 - j. polski I. Pietrzak
9.00 - technologia gastronomiczna I. Zator
9.00 - informatyka P. Stefański
9.00 - biologia H. Wronowska
9.00 - j. angielski B. Jastrzębska
10.00 - maszyny i urządzenia... M. Jania
10.00 - pojazdy rolnicze W. Maryniak
10.00 - BHP W. Maryniak
10.30 - pracownia gastronomiczna H. Wronowska
10.30 - j. angielski w informatyce - B. Jastrzębska

  
 
 

  
Zagadnienia będziemy publikować w zakładce Egzaminy poprawkowe 2024 - w miarę wysyłania przez nauczycieli.
 

 
Egzamin poprawkowy z fizyki odbędzie się 27 sierpnia o godz.9:00.
 
Zagadnienia na ocenę dopuszczającą:
I. RUCH PROSTOLINIOWY
1) opis ruchów: jednostajny, przyspieszony i opóźniony
2) jednostki czasu, prędkości i drogi oraz przyspieszenia
3) rozwiązywanie prostych zadań związanych z ruchem jednostajnym i ruchem jednostajnie przyspieszonym

II. RUCH KRZYWOLINIOWY
1) opis ruchu po okręgu
2) prędkość liniowa, kątowa, częstotliwość i okres obrotu
3) przyspieszenie dośrodkowe
4)rozwiązywanie prostych zadań związanych z ruchem po okręgu

III. RUCH I SIŁY
1) Zasady dynamiki  Newtona z przykładami
2) ciężar i jego jednostki
3) siła tarcia
4) siła dośrodkowa
5)rozwiązywanie prostych zadań związanych z drugą zasadą dynamiki i siłą dośrodkową

IV. ENERGIA I PĘD
1) praca mechaniczna i jej jednostki
2) moc mechaniczna i jej jednostki
3) rodzaje energii mechanicznej
4) zasada  zachowania energii
5) pęd i zasada zachowania pędu na dowolnym przykładzie
6)rozwiązywanie prostych zadań związanych z pracą, mocą i energią mechaniczną

V.BRYŁA SZTYWNA
1) ruch obrotowy i postępowy bryły sztywnej- przykłady
2) energia potencjalna i kinetyczna bryły sztywnej
* Obowiązuje znajomość jednostek siły, pracy, mocy i energii
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Egzamin poprawkowy z fizyki kl. 3MT odbędzie się 27 sierpnia o godz. 9:00
ZAGADNIENIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ:
I. Termodynamika
1) cząsteczkowa budowa ciał stałych, gazów i cieczy
2) zjawisko dyfuzji ( przykłady)
3) związek pomiędzy ruchem cząsteczek a temperaturą
4) wyjaśnić pierwszą zasadę termodynamiki na dowolnym przykładzie
5) opisać zjawisko rozszerzalności cieplnej na dowolnym przykładzie
6) co to jest ciepło właściwe i od czego zależy
7) opisywać przemiany fazowe
8) co to jest ciepło parowania i od czego zależy
9) co to jest ciepło topnienia i od czego zależy
10) co to jest wartość energetyczna
* Do tego działu trzeba znać jednostki temperatury, energii, ciepła właściwego, ciepła topnienia i parowania. Trzeba będzie umieć rozwiązać proste zadania związane z ciepłem właściwym i ciepłem topnienia

II. DRGANIA I FALE
1) o czym mówi prawo Hookea
2) od czego zależy siła sprężystości
3) parametry opisujące ruch drgający
4) co to jest wahadło sprężynowe
5) co to są drgania tłumione i wymuszone
6) opisać zjawisko rezonansu mechanicznego
7) co to jest fala mechaniczna
8) od czego zależy prędkość fali
* Do tego działu trzeba znać jednostki siły, długości, czasu, prędkości oraz rozwiązywać proste zadania związane z prawem Hookea , siłą sprężystości i prędkością fali
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Instalacje elektryczne- zagadnienia. Termin egzaminu 28.08.2024 godzina 10

2.3. Sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych
1. Klasyfikacja osprzętu elektroinstalacyjnego.
a) Pojęcie sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego.
2. Puszki instalacyjne odgałęźne i montażowe. ( Rodzaje i przeznaczenie rur, rozgałęźników, złączek i puszek instalacyjnych, Złączki i puszki instalacyjne)
3. Rury elektroinstalacyjne sztywne i giętkie, np. typu peszel ( Rury ochronne do przewodów stalowe i PCW)
4. Złącza i kolanka do rur. ( Rodzaje i przeznaczenie rur, rozgałęźników, złączek i puszek instalacyjnych, Złączki i puszki instalacyjne)
5. Uchwyty instalacyjne:
a) Uchwyty do rur instalacyjnych
b) Uchwyty instalacyjne FLOP, USMP
c) Uchwyty montażowe UM
d) Uchwyty paskowe UP, UPZ.
e) Uchwyty szybkiego montażu UPp, UPo,
f) Uchwyty kabli siłowych UKR
6. Listwy i korytka instalacyjne:
a) Korytka i drabinki instalacji przemysłowych
b) Korytka kablowe drobno perforowane.
7. Rozdzielnice i skrzynki rozdzielcze.
8. Klasyfikacja łączników nn ze względu na różne kryteria (przeznaczenie i zdolność łączenia, budowę, zasadę działania i zakres zastosowania itp.) (Pojęcia podstawowe dotyczące łączników niskiego napięcia)
9. Parametry łączników nn
     10. Łuk elektryczny i jego gaszenie
11. Złącza wtykowe: dwubiegunowe, gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym i wtyczki ze stykiem ochronnym, wtyczki do odbiorników z izolacją ochronną, dwubiegunowe złącza aparatowe; ( Gniazda wtyczkowe i wtyczki)
a) Przedłużacz ze stykiem ochronnym;
b) Złącza typu Perilex;
c) Złącza wtykowe kołnierzowe (CEE);
d) Złącza do niskich napięć;
12. Elementy sterujące i sygnalizacyjne :
a) Łączniki i przyciski (oznaczenia, rodzaje zestyków i wyprowadzeń, materiały stosowane do budowy styków,  Łączniki stosowane w układach sterowniczych i sygnalizacyjnych)
b) Łączniki instalacyjne (rodzaje, oznaczenia, symbole, zastosowanie (jednobiegunowy, grupowy, szeregowy, schodowy, krzyżowy, dzwonkowy,  Rodzaje, budowa, schematy połączeń i zastosowanie łączników instalacyjnych ręcznych.)
c) Przyciski i lampki sygnalizacyjne
d) Łączniki położeniowe (wyłączniki krańcowe,  Łączniki nn w urządzeniach dźwigowych.)
e) Łączniki zbliżeniowe (czujniki)
f) Łączniki do maszyn i urządzeń (wyłączniki ochronne główne, awaryjne, łączniki krzywkowe )
13. Łączniki elektromagnetyczne (rodzaje, oznaczenia, symbole, zastosowanie, oznaczenia styków i wyprowadzeń)
a) Przekaźniki (monostabilny, bistabilny, kontaktronowy, bimetalowy, przekaźniki półprzewodnikowe)
b) Styczniki
c) Łączniki uzależnione czasowo (przekaźnik czasowy z opóźnieniem załączania, wyłączania)
14. Zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe (rodzaje, oznaczenia, symbole, budowa, zasada działania, parametry, zastosowanie):
a) Bezpieczniki:topikowe, instalacyjne, aparatowe, niskonapięciowe, mocy
b) Nadmiarowe wyłączniki instalacyjne (wyzwalacze, charakterystyki czasowo - prądowe)
c) Zabezpieczenia przeciążeniowe silników asynchronicznych (wyłączniki silnikowe, przekaźniki termiczne, zabezpieczenia termistorowe, przekaźniki czasowe, podnapięciowe), automatyczny przekaźnik gwiazda - trójkąt, przekaźnik bezpieczeństwa)
15.  Wyłączniki różnicowoprądowe RCD (rodzaje, budowa, zasada działania, parametry, oznaczenia, zastosowanie)
16. Ochronniki przepięć (rodzaje, budowa, zasada działania, parametry, oznaczenia, zastosowanie:odcinające, ograniczające, kombinowane) ( Ochronniki przepięć klasy C i D)
17.  Łączniki bezstykowe (energoelektroniczne)
     6. Łączniki drążkowe i warstwowe .
     7. Rodzaje, budowa i zastosowanie łączników automatycznych.

2.4. Oświetlenie elektryczne
     1. Podstawowe wielkości świetlne.
     2. Rodzaje źródeł światła.
     3. Lampy żarowe i halogenowe.
     4. Lampy fluorescencyjne i wyładowcze.
5. Świetlówki kompaktowe.
6.  Lampy LED
7. Przeznaczenie, budowa i klasyfikacja opraw oświetleniowych
8.  Parametry świetlne opraw
9.  Oprawy do oświetlenia sufitowego, naściennego i podłogowego
     10. Klasy oświetlenia wnętrz
     11. Rodzaje oświetlenia
12. Oświetlenie awaryjne
13. Metody obliczania natężenia oświetlenia

2.5. Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych
1. Części składowe instalacji wg norm: przyłącze kablowe, napowietrzne, złącze, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnica główna.
2. Systemy połączeń wyrównawczych w budynkach mieszkalnych (uziom fundamentowy, główna szyna uziemiająca)
3. Główne obwody zasilania (przewody obwodów głównych, pola licznikowe, przewody sterownicze)
4. Instalacja mieszkaniowa (szyna rozdzielająca, strefy instalacyjne, rodzaje instalacji)
5. Parametry techniczne instalacji elektrycznych.
6. Czynniki wpływające na dobór rodzaju przewodu i kryteria doboru przekroju przewodu
(wyżej 2.2, p.8)
7. Wyznaczanie długotrwałej obciążalności prądowej i  spadku napięcia
8. Rodzaje instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju odbiorników elektrycznych, obiektów budowlanych, czasu użytkowania
9. Rodzaje instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakładach przemysłowych
a) instalacje sterowania i regulacji: (symbole stosowane na schematach sterowania i regulacji, układy sterowania i regulacji)
10. Rodzaje instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
11. Instalacje odbiorcze
12. Instalacje sygnalizacyjne
13. Instalacje piorunochronne
14. Rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych
15. Przykłady dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych
a) symbole stosowane na schematach ideowych, blokowych i montażowych instalacji elektrycznych
a) Czytanie planów i schematów montażowych I ideowych instalacji elektrycznych.
b) Zasady sporządzenia schematów montażowych i ideowych instalacji elektrycznej;
16. Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych:
narzędzia i elektronarzędzia potrzebne do wykonania różnych instalacji elektrycznych, narzędzia potrzebne do demontażu i montażu elementów instalacji elektrycznych.
17. Zestawienie elementów i koszty materiałowe wykonania instalacji elektrycznych.
18. Zasady i zakresy przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
19. Dokumentacja poprojektowa: protokół oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu instalacji;
20. Zestawienie elementów i koszty materiałowe konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych.
21. Instalacje specjalne:
a) Instalacje w obiektach rolniczych i ogrodniczych
b) Instalacje w miejscach zagrożonych pożarem
c) Instalacje w szpitalach i pomieszczeniach do celów medycznych
d) Instalacje w obszarach zagrożonych wybuchem
22. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych
23. Pomiary parametrów instalacji elektrycznych (ciągłości przewodów, rezystancji uziomów, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia)
24. Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej
25. Rodzaje mierników wykorzystywanych do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych.
26. Zasady projektowania instalacji elektrycznych: oświetleniowych i gniazd wtykowych

2.6. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych
1. Rodzaje środków ochrony przeciwporażeniowej
2. Środki ochrony podstawowej
3. Ochrona przez samoczynne wyłączanie zasilania w układach TN, TT i IT
4. Ochrona przez zastosowanie: urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, środowiska nieprzewodzącego, separacji elektrycznej, nieuziemionych połączeń wyrównawczych
5. Rodzaje i budowa uziomów
6. Warunki, które powinny spełniać układy uziemiające z ziemią
7. Materiały do budowy uziomów
8. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych wg norm europejskich i polskich
9. Wymagania ogólne ochrony odgromowej
10. Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia
11. Ochrona przy uszkodzeniach- środki ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i uzupełniającej
12. Zakłócenia w instalacjach elektrycznych
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Maszyny i  urządzenia elektryczne- zagadnienia do egzaminu  2 TE
Egzamin 29.08.2024 godzina 10
3.1. Wiadomości ogólne o maszynach elektrycznych
1. Zasady bhp przy obsłudze maszyn elektrycznych
a) Ogólne zasady eksploatacji maszyn elektrycznych
2. Klasyfikacja maszyn elektrycznych
a) Symbole graficzne maszyn elektrycznych
3. Podstawowe parametry maszyn elektrycznych
a) Dane umieszczane na tabliczce znamionowej maszyn elektrycznych.
4. Podstawowe zjawiska występujące w maszynach elektrycznych.
5. Zasada odwracalności pracy maszyn elektrycznych.
6. Straty mocy i sprawność maszyn elektrycznych- obliczania
7. Rodzaje pracy maszyn elektrycznych.
8. Konstrukcja, nagrzewanie się i chłodzenie maszyn elektrycznych
9. Wielkości charakteryzujące pracę maszyn.
10. Materiały przewodzące stosowane w budowie maszyn (uzwojenia, pierścienie, komutatory, szczotki).
11. Materiały magnetyczne stosowane w budowie maszyn (miękkie i twarde).
12. Materiały elektroizolacyjne (klasy izolacji)
13. Stopnie ochrony maszyn elektrycznych.
14. Formy wykonania maszyn elektrycznych
a) Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych
3.2. Maszyny prądu stałego
1. Klasyfikacja maszyn prądu stałego
a) Oznaczenia maszyn prądu stałego
2. Tabliczki znamionowe maszyn prądu stałego.
3. Zjawiska fizyczne występujące w maszynach prądu stałego.
4. Budowa maszyn prądu stałego.
5. Schematy układów połączeń maszyn prądu stałego,
6. Zasada działania maszyn prądu stałego.
7. Uzwojenia tworników maszyn prądu stałego.
8. Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu twornika maszyn prądu stałego
a) Oddziaływanie twornika w maszynie prądu stałego
9. Komutacja w maszynach prądu stałego.
10. Stany pracy maszyn prądu stałego.

11. Rodzaje wzbudzenia maszyn prądu stałego
12. Praca prądnicowa i hamulcowa maszyn prądu stałego.
13. Praca silnikowa maszyn prądu stałego.
14. Moment elektromagnetyczny.
15. Straty mocy i sprawność maszyn prądu stałego.
16.Zagadnienia cieplne i chłodzenie maszyn prądu stałego.
17. Rodzaje ochrony maszyn prądu stałego.
18. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn prądu stałego

3.3. Transformatory
1. Klasyfikacja transformatorów.
2. Zasada działania transformatora.
3. Elementy budowy transformatora dużych i małych mocy.
4.Chłodzenie transformatorów.
5. Parametry transformatorów
a) Schematy zastępcze transformatorów
6. Stany pracy transformatorów
a) Analiza pracy transformatora w stanie jałowym, obciążenia i zwarcia
7. Stany nieustalone transformatora.
8. Transformatory trójfazowe
a)  Budowa transformatorów trójfazowych
9. Układy i grupy połączeń.

10. Praca równoległa transformatorów.
11. Regulacja napięcia w transformatorze.
12. Straty mocy i sprawność transformatorów.
13. Transformatory specjalne: autotransformatory, przekładniki, spawalnicze, separacyjne i inne.
14. Transformatory małej mocy
a) Uproszczony projekt transformatora małej mocy.
15. Podstawowe uszkodzenia transformatorów
3.4. Maszyny indukcyjne
1. Rozwiązania konstrukcyjne maszyn prądu przemiennego
a) Pole magnetyczne w maszynach elektrycznych.
2. Klasyfikacja maszyn indukcyjnych
a)  Oznaczenia maszyn indukcyjnych
3. Tabliczki znamionowe maszyn indukcyjnych.
4. Materiały stosowane do budowy maszyn indukcyjnych
a) Budowa maszyn indukcyjnych
5. Zasada działania silnika indukcyjnego
a) Schemat zastępczy maszyny indukcyjnej.
6. Moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej.
7. Rodzaje pracy maszyn indukcyjnych
a) Praca silnikowa maszyny indukcyjnej
8. Rozruch i nastawianie prędkości silnika indukcyjnego.
9. Praca prądnicowa i hamulcowa maszyny indukcyjnej.
10. Bilans mocy i sprawność maszyn indukcyjnych
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z biologii – poziom rozszerzony.

Klasa 3 TŻ

 

Egzamin poprawkowy w dniu 29.08.2024 r, godzina 9:00

 

1.      Rośliny nago i okrytonasienne.

2.      Fotosynteza.

3.      Rozwój zarodkowy roślin, fitohormony.

4.      Klasyfikacja zwierząt.

5.      Gąbki,

6.      Parzydełkowce.

7.      Płazińce i nicienie.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z biologii – poziom rozszerzony.

Klasa 1 TŻ

 

Egzamin poprawkowy w dniu 29.08.2024 r., godzina 9:00

 

 

 

1.      Badania przyrodnicze.

2.      Składniki mineralne (makroelementy, mikroelementy).

3.      Woda i jej znaczenie dla organizmów żywych.

4.      Węglowodany (podział, budowa, funkcje, występowanie)

5.      Prokariota i eukariota – porównanie.

6.      Budowa komórek: bakteryjnej samożywnej, bakteryjnej cudzożywnej, rożlinnej, zwierzęcej, grzyba.

7.      Budowa i funkcje organelli komórkowych: błona komórkowa, jądro komórkowe, cytozol, rybosomy, mitochondria, plastydy (chloroplasty), aparat Golgiego, lizosomy, peroksysomy cytoszkielet.

8.      Budowa, funkcje i rodzaje transportu przez błony biologiczne (+"toniczność": rodzaje roztworów hipo, hiper i izotoniczny).

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zagadnienia na egzamin poprawkowy –klasa V TI - matematyka

 

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Działania na potęgach i pierwiastkach,

Obliczenia procentowe

Rozwiązywanie równań i nierówności stopnia pierwszego i drugiego

Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym

Pola trójkątów i czworokątów

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Klasa 3 technikum - matematyka

1.       Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym i f. trygonometryczne kąta wypukłego

2.       Stosowanie związków między f. trygonometrycznych tego samego kąta

3.       Stosowanie wzorów redukcyjnych do obliczania f. trygonometrycznych.

4.       Pola trójkątów i czworokątów

5.       Okrąg wpisany i opisany na trójkącie

6.       Twierdzenia: sinusów i cosinusów

7.       Obliczanie długości odcinka w układzie współrzędnych

8.       Obliczanie środka odcinka w układzie współrzędnych

9.       Odległość punktu od prostej

10.   Równania okręgu

11.   Punkty wspólne prostej i okręgu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zagadnienia na egzamin poprawkowy klasa1 – przemiot: systemy operacyjne

 

1. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych.

2. Podstawowe rodzaje licencji i formy ograniczeń.

3. Budowa systemu komputerowego - warstwy systemu komputerowego.

4. System operacyjny i zadania systemu operacyjnego.

5. Rodzaje i jednostki pamięci.

6. Urządzenia peryferyjne.

7. Aplikacje systemu Windows, praca z pulpitem i jego użytkowanie.

8. Pasek zadań i menu start.

9. Pliki, foldery,.

10. Nadawanie uprawnień.

11. Archiwizacja, defragmentacja i zabezpieczenia danych.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ZAGADNIENIA: CHEMIA KLASA 1 SZKOŁA BRANŻOWA

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu: biologia,  klasa szkoły branżowej

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest  dwóch częściach:

- część pisemna – trwa 45 minut, uczeń otrzymuje zestaw który zawiera zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności konieczne do kontynuowania nauki

- część ustana zawiera zestaw 3 pytań o takim samym stopniu trudności jak w części pisemnej

Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego ustalana jest na podstawie wypowiedzi ucznia w obydwu częściach egzaminu.

0-36 % - niedostateczny

37-54 % - dopuszczający

55-74 % - dostateczny

75-90 % - dobry

91-99% - bardzo dobry

100 % - celujący

 Zagadnienia:

I.  Budowa chemiczna organizmów

 1. Skład chemiczny organizmów

2. Węglowodany, lipidy, białka, kwasy nukleinowe

 II.   Komórka

 1.     Budowa komórek: roślinna, zwierzęca, grzybowa

2.     Funkcje poszczególnych elementów komórki

 III.   Energia i metabolizm

 1.     Enzymy

2.     Oddychanie komórkowe

3.     Fermentacja

 Podręcznik : Beata Jakubik, Biologia 1 dla szkoły branżowej I stopnia , Wydawnictwo operon 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ZAGADNIENIA: CHEMIA KLASA 1 TECHNIKUM

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu: chemia,  klasa 1 technikum, zakres podstawowy

 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest  dwóch częściach:

- część pisemna – trwa 45 minut, uczeń otrzymuje zestaw który zawiera zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności konieczne do kontynuowania nauki

- część ustana zawiera zestaw 3 pytań o takim samym stopniu trudności jak w części pisemnej

Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego ustalana jest na podstawie wypowiedzi ucznia w obydwu częściach egzaminu.

0-36 % - niedostateczny

37-54 % - dopuszczający

55-74 % - dostateczny

75-90 % - dobry

91-99% - bardzo dobry

100 % - celujący

 Zagadnienia:

I.     Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków

 1. Konfiguracja elektronowa pełna

2. Budowa atomu a położenie w układzie okresowym

3. Rodzaje wiązań chemicznych

 II.   Systematyka związków chemicznych

 1.     Ogólne wzory i rozpoznawanie związków nieorganicznych

2.     Reakcje otrzymywania soli

3.     Przeliczanie stężeń

 III.     Stechiometria

 1.     Mol, liczba avogadra

2.     Masa cząsteczkowa i molowa. Prawo stałości składu

3.     Obliczenia stechiometryczne

 Podręcznik : Romuald Hassa, To jest chemia 1 , Wydawnictwo Nowa Era. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ZAGADNIENIA: CHEMIA KLASA 2 TECHNIKUM

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu: chemia,  klasa 2 technikum, zakres podstawowy

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest  dwóch częściach:

- część pisemna – trwa 45 minut, uczeń otrzymuje zestaw który zawiera zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności konieczne do kontynuowania nauki

- część ustana zawiera zestaw 3 pytań o takim samym stopniu trudności jak w części pisemnej

Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego ustalana jest na podstawie wypowiedzi ucznia w obydwu częściach egzaminu.

0-36 % - niedostateczny

37-54 % - dopuszczający

55-74 % - dostateczny

75-90 % - dobry

91-99% - bardzo dobry

100 % - celujący

 

Zagadnienia:

I.  Reakcje utleniania i redukcji:

 1. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych

2. Reakcje utleniania i redukcji, bilansowanie reakcji.

3. Szereg aktywności metali

4. Ogniwa galwaniczne

 II.   Roztwory

 1.     Rodzaje roztworów, metody rozdzielania mieszanin

2.     Stężenie procentowe roztworu, zadania obliczeniowe

3.     Stężenie molowe roztwory, zadania obliczeniowe

4.     Przeliczanie stężeń

 III.  Reakcje chemiczne w roztworach wodnych

 1.     Dysocjacja elektrolityczna. Równania reakcji dysocjacji różnych związków

2.     pH i skala pH

3.     Reakcje zobojętniania i strącania osadów

  

Podręcznik : Romuald Hassa, To jest chemia 1 , Wydawnictwo Nowa Era. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
Język niemiecki - K. Wojtkowicz 
 

1. Układanie pytań.

2. Czas przeszły Imperfekt czasowników modalnych.

3. Liczebniki porządkowe.

4. Święta (nazwy świąt i czynności podczas uroczystości).

5. Daty.

6. Obowiązki domowe.

7. Czas przeszły Perfekt.

8. Tryb rozkazujący.

9. Gdzie chciałbym pracować? - opowiadanie o sobie w 5 zdaniach.

 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z informatyki.

Klasa 1 TE

 

Egzamin poprawkowy w dniu 29.08.2024 r, godzina 9:00

 

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego uczeń powinien przysłać wszystkie zaległe prace(wykonane samodzielnie)  na platformie Classroom tzn:

Z 2_9 – dowolny program graficzny -  kartka z okazji „Dnia Matki” – zawierająca tekst, grafikę, obiekty

Z 2_8 - dowolny program graficzny -  kartka z okazji „Świąt Wielkanocnych” - zawierająca tekst, grafikę, obiekty

Z 2_7 – Monotoniczność funkcji.  Zagadnienia sprawdzane: wykorzystanie funkcji Jeżeli, wstawianie pola tekstowego, formatowanie komórek

Z 8 – kondensatory.  Zagadnienia sprawdzane:  wstawianie grafiki do dokumentu tekstowego, edycja wstawionego obiektu, wstawianie równania do dokumentu tekstowego (ułamki w programie Word, indeks dolny, indeks górny, właściwości czcionki)

Z 7 Elementy elektroniczne lista. Zagadnienia sprawdzane:  wstawianie grafiki do dokumentu tekstowego, edycja wstawionego obiektu, tworzenie listy numerowanej lub punktowanej

Z 5 Rezystory szeregowe i równoległe. Zagadnienia sprawdzane: samodzielne tworzenie prostej grafiki w edytorze graficznym dotyczącej symboli elektrycznych, wstawianie grafiki do dokumentu tekstowego, edycja wstawionego obiektu, wstawianie ułamków do programu Word, indeks górny i dolny.

Z 3 tabela elementy elektroniczne. Zagadnienia sprawdzane:  wstawianie grafiki do dokumentu tekstowego, tworzenie i edycja tabeli w dokumencie tekstowym.

 

Zagadnienia teoretyczne  na ocenę dopuszczający:

1.      Word:

a)      Wstawianie list numerowanych i punktowanych

b)      Wstawianie tabel

c)      Wstawianie prostego równania do dokumentu (ułamki, indeksy)

d)      Justowanie tekstu

e)      Wstawianie grafiki do dokumentu

2.      Excel:

a)      Formatowanie komórek

b)      Tworzenie wykresów funkcji

c)      Wstawianie formuł do skoroszytu (suma, średnia, jeżeli)

 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wos  - 3 MO

1. Formy Demokracji bezpośredniej
2. Prawo wyborcze
3. Władza ustawodwacza
4. Władza wykonawcza - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów
5. Władza sądownicza
6. Pojęcie i katalog podstawowych praw człowieka
7. Źródła prawa w RP
8. Podstawowe gałęzie prawa
9. Prawo cywilne
10. Prawo rodzinne i opiekuńcze
11. Prawo karne
12. Ochrona zdrowia w RP
13. Kształcenie ustawiczne
 

Historia  - 1 TI i TŻ

1. Egipt Faraonów
2. Starożytny Izrael
3. Starożytna Grecja
a. Grecja - kolebka cywilizacji europejskiej
b. Sparta i Ateny - dwa modele greckich poleis
c. Kultura starożytnych Greków
4. Starożytny Rzym
a. Powstanie starożytnego Rzymu i jego podboje
b. Rozkwit i upadek Imperium Romanum
c. Religia Rzymian. Początki chrześcijaństwa
d. Kultura i osiągnięcie starożytnych Rzymian
5. Świat islamu. Ekspansja Arabów
6. Europa Średniowieczna
a. Państwo Ottonów
b. Powstanie nowych państw w Europie
c. Feudalizm w Europie
d. Rywalizacja cesarstwa z papiestwem
e. Wyprawy krzyżowe
7. Polska Piastów
a. Narodziny Państwa polskiego. Mieszko I
b. Bolesław Chrobry i jego państwo
c. Kryzys i odbudowa monarchii piastowskiej
d. Rozbicie dzielnicowe

HiT - 1 TI

1. Człowiek i grupy społeczne
2. Naród
3. XX-wieczne totalitaryzmy
4. Podstawy nowego porządku Europy i świata po II wojnie światowej
5. Powstanie bloku wschodniego
6. Ustanowienie władzy komunistycznej w Polsce
7. Początki zimnej wojny
8. Polska w latach 1944-1956 - życie społeczne
9. Prześladowania religijne w bloku  wschodnim w latach 40 i 50 XX w.
10. Destabilizacja w bloku wschodnim
11. Świat w okresie zimnowojennej rywalizacji  lat 50 i 60 XX w.
12. Ku zjednoczonej Europie Zachodniej
13. Rok 1968 w Polsce i Czechosłowacji
14. Schyłek rządów Gomułki i Grudzień 1970
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 Maszyny rolnicze kl. 2 MO egzamin poprawkowy 28.08.2024 r.

1.      Metody zbioru roślin okopowych.

2.      Budowa i działanie kopaczki przenośnikowej.

3.      Zasada działania i regulacje kombajnu do zbioru ziemniaków.

4.      Sposoby zbioru buraków.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Pojazdy rolnicze kl.2 MO egzamin poprawkowy 28.08.2024 r.

1.      Układ wylotowy silnika spalinowego.

a)zadania układu wylotowego

b)rodzaje tłumików i ich zasada dzialania.

     

2.      Normy emisji spalin. Oznaczenia norm i ich najważniejsze parametry.

3.      Zasada działania katalizatora.

 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Egzamin poprawkowy Bezpieczeństwo i higiena pracy kl. 1 TE  29.08.24 r.

W podanych pytaniach należy opracować ;

A) charakterystykę czynnika, zagrożenia występującego na stanowiskach pracy,

B) następstwa jakie mogą wystąpić od zagrożeń danym czynnikiem

C) sposoby zapobiegania zagrożeniom stosowane przez pracownika.

1- hałas

2- oświetlenie

3- wilgotność

4- temperatura

5- stres

6- czynniki chemiczne np.; gazy techniczne

7- czynniki biologiczne np.; wirusy

8- prąd elektryczny

9- pyły.

 
 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Maszyny rolnicze kl.1 MO egzamin poprawkowy 28.08.2024 r.

 

1. Opisać zastosowanie maszyny lub narzędzia rolniczego.

2. Wymienić i pokazać elementy budowy maszyny lub narzędzia rolniczego.

3. Opisać sposoby regulacji wymienionych maszyny lub narzędzia rolniczego.

a) pług zawieszany

b) brony

c) kultywatory

d) wały

e) rozsiewacz nawozów mineralnych

f) wóz asenizacyjny

f) rozrzutnik obornika

g) siewnik rzędowy

h) sadzarka do ziemniaków

i) pielnik

j) opryskiwacz polowy zawieszany

k) kosiarka nożycowa

l) kosiarka rotacyjna

m) przetrząsaczo - zgrabiarka

n) przyczepa zbierająca

o) prasa zwijająca.

 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Podstawy rolnictwa 1 MO egzamin poprawkowy. 28.08.2024 r.

1.   Jakie znaczenie dla roślin ma nawożenie roślin uprawowych.

Wymień rodzaje nawozów sztucznych stosowanych w rolnictwie.

2.   Wpływ zabiegów uprawowych na strukturę gleby i rozwój roślin.

3.   Wymień nawozy organiczne i jaka jest ich rola w uprawie roślin.

4.   Wymień rośliny przemysłowe zbożowe uprawiane w Polsce.

Jakie zastosowanie przemysłowe mają wymienione rośliny.

5.   Wymień znane chwasty pól uprawnych.

Jakie znaczenie mają chwasty w uprawach roślin przemysłowych.

6.   Wymień szkodniki roślin uprawnych.

Jakie znaczenie dla upraw mają wymienione szkodniki.

7.   Wymień choroby roślin uprawnych.

Jakie znaczenie mają dla upraw choroby roślin.

8.   Opisz stosowane w rolnictwie metody ochrony roślin.

9.   Wymień chemiczne środki ochrony roślin i jakie jest ich zastosowanie w rolnictwie.

10.Opisz stosowane zabiegi uprawowe w produkcji roślinnej.

11.Scharakteryzuj pasze treściwe stosowane do skarmiania zwierząt.

12.Scharakteryzuj pasze objętościowe stosowane do skarmiania zwierząt.

13.Wymień gatunki zwierząt gospodarczych hodowanych w Polsce, jakie jest ich znaczenie przemysłowe.

14.Sklasyfikuj i opisz typy użytkowe gatunków zwierząt hodowlanych.

15.Scharakteryzuj środki ochrony roślin, skład, formy użytkowe, okres karencji.

16.Bhp podczas przechowywania i stosowania środków ochrony roślin.

17.Zagrożenia wynikające ze stosowania środków ochrony roślin.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pojazdy rolnicze 1 MO egzamin poprawkowy  29.08.2024 r.

1.       Opisz zasadę działania silnika spalinowego Diesla.

2.       Zaznacz na rysunku suwy i kierunek ruchu tłoka.

3.       Opisz elementy budowy silnika ich znaczenie w silniku oraz materiały z jakich są wykonane.

a ) kadłub silnika

b) układ korbowo tłokowy

c ) tuleje silnikowe

c) tłok

4.       Jakie zastosowanie ma układ rozrządu w silniku spalinowym. 

5.       Oznacz na rysunki i nazwij elementy budowy układu rozrządu.

6.       Wymień mechanizmy napędowe wałka rozrządu.

7.       W jakim celu stosuje się układ olejenia silnika.

8.       Oznacz na rysunku elementy układu olejenia silnika spalinowego i opisz ich znaczenie w układzie

9.       Opisz budowę gaźnika elementarnego.

Wyjaśnij zasadę działania gaźnika elementarnego.

10.   Zaznacz i nazwij elementy budowy układu zasilania silnika Diesla.

Opisz działanie układu zasilania silnika Diesla.

11.   W jakim celu stosuje się układ chłodzenia w silniku spalinowym.

Zaznacz i nazwij na rysunku elementy budowy układu chłodzenia i opisz ich znaczenie w układzie.

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Egzamin poprawkowy EDB
 
Podstawowe pojęcia w ruchu drogowym
Znaki i sygnały drogowe  ich podział i znaczenie
Podstawowe manewry w ruchu drogowym (omijanie ,wymijanie, wyprzedzanie)
Zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu
Przepisy o ruchu pieszych
Przewóz ładunków
Dopuszczalne prędkości
Przecinanie się kierunków ruchu (skrzyżowania)

EGZAMIN W FORMIE TESTU !!!
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Egzamin z wychowania fizycznego składa się z dwóch części:

 

Pierwsza część: TEORETYCZNA (uczeń posiada kartkę i długopis).

Druga część: PRAKTYCZNA (uczeń posiada zmienny strój sportowy i obuwie).

 

Pierwsza część obejmuje przepisy z zakresu zespołowych gier sportowych, nazewnictwo podstawowych ćwiczeń wykonywanych podczas rozgrzewki (uczeń prezentuje ćwiczenie i prawidłowo je nazywa) oraz omawia prawidłowe wykonanie ćwiczeń na siłowni.

 

 Przepisy obejmują następujące gry zespołowe:

1.     Piłki nożnej – np.: wymiary boiska, wymiary bramki, liczba zawodników na boisku w jednej drużynie, czas gry i przerwy, kartki czerwona i żółta (opisz za co), zmiany zawodników podczas gry (miejsce zmian, liczba zmian),

2.     Piłki siatkowej- np.: wymiary boiska, wysokość siatki dla kobiet i mężczyzn, liczba zawodników na boisku w jednej drużynie, czas na wykonanie zagrywki, zawodnik LIBERO, w jaki sposób zdobywamy punkty w piłce siatkowej, sety, czego zawodnik nie może zrobić na boisku podczas gry, jak prawidłowo wykonujemy odbicia w piłce siatkowej, zmiany zawodników na boisku (miejsce zmian, liczba zmian).

3.     Piłki koszykowej- np.: wymiary boiska, czas gry i przerwy, liczba zawodników na boisku w jednym zespole, czego zawodnik nie może zrobić na boisku podczas gry, opisz błąd podwójnego kozłowania i błąd kroków, zmiany zawodników podczas gry (miejsce zmian, liczba zmian), za ile punktów wykonujemy rzuty do kosza i z jakich odległości

 

Druga część obejmuje umiejętności z zakresu:

 

·        prawidłowe wykonanie rozgrzewki przygotowującej do ćwiczeń + nazewnictwo (należy wykonać 10 ćwiczeń w ramach rozgrzewki i prawidłowo je nazwać),

·        należy omówić i pokazać 5 ćwiczeń rozciągających na górne części ciała,

·        należy omówić i pokazać 5 ćwiczeń rozciągających na dolne części ciała,

·        pokaz + omówienie ćwiczeń wykonywanych na siłowni szkolnej

·        bieg wahadłowy (10 minut),

·        odbicia piłki sposobem dolnym – piłka siatkowa,

·        odbicia piłki sposobem górnym – piłka siatkowa,

·        zagrywka w piłce siatkowej,

·        atak w piłce siatkowej,

·        rzut piłką do kosza z miejsca,

·        rzut piłką do kosza z naskoku (prawa i lewa strona),

·        rzut piłką do kosza z biegu z lewej i prawej strony (dwutakt),

·        podania piłki różnymi sposobami – piłka koszykowa,

·        kozłowanie piłką do koszykówki po prostej i slalomem,

·        żonglerka piłką – piłka nożna,

·        podania i przyjęcia piłki – piłka nożna,

·        strzały do bramki różnymi sposobami – piłka nożna,

 

 

Wynik egzaminu to średnia ocen jaką obliczamy po wykonaniu wszystkich elementów.

Za każde wykonane zadanie uczeń otrzymuje ocenę cząstkowa . Po zsumowaniu ocen dzielimy wartość przez ich ilość, otrzymując średnią która jest ocena z wychowania fizycznego

 

 

Egzamin z wychowania fizycznego odbywa się na sali gimnastycznej !!!!! Uczeń obowiązkowo posiada obuwie zmienne, strój sportowy, kartkę oraz długopis!!! 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA - KL.II MK

1.       JAJA

-wartość odżywcza

- ocena świeżości jaj

-budowa jaja

- klasyfikacja jaj

- potrawy smażone  gotowane z jaj

 

2.       ZBOŻA I KASZE

- rodzaje i typy maki

-zastosowanie właściwości zagęszczających mąki w produkcji potraw

- odział kasz ze względu na źródło surowca i obróbkę technologiczną

- obróbka cieplna kasz

- ciasta zarabiane w naczyniu

- ciasta zarabiane na stolnicy

 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Zagadnienia III TŻ - j. niemiecki R. Bielska-Korban

1. Elementy garderoby, kolory, przymiotniki określające ubrania.

2. Opis wyglądu, ubioru dowolnej osoby.

3. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym we wszystkich przypadkach.

4. Słownictwo dotyczące cech charakteru.

5. Zwroty używane podczas zakupów w sklepach.

6. Etapy w życiu człowieka - słownictwo dotyczące tematu. 

7. Wynajem mieszkania- zwroty, słownictwo. 

8. Używanie w zdaniach przymiotnika odmienionego we właściwym przypadku- WAŻNE. 

 

Zakres materiału zawarty jest  w podręczniku Infos 2a. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagadnienia klasa 2 TI- j. niemiecki R. Bielska-Korban

Zakres materiału zawarty jest w     podręczniku Direkt plus 1 b i obejmuje     następujące wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym zawarte w planie wynikowym. 

Uczeń:

 

Lektion 6 − Guten Appetit!

 

 

− nazywa produkty spożywcze i potrawy

− wyraża swoje preferencje w zakresie żywienia

− identyfikuje czasowniki nieregularne

-  identyfikuje typowe zwroty używane w restauracji

− znajduje szukane informacje na podstawie wysłuchanego tekstu

− opowiada o nawykach żywieniowych wybranej osoby, wykorzystując podane zwroty i wyrażenia

− notuje informację o swoich nawykach żywieniowych

− wymienia potrawy typowe dla poszczególnych posiłków

 
 

− nazywa typowe dania obiadowe

− identyfikuje typowe zwroty używane w restauracji

− podaje cenę potraw i napojów

− dopasowuje opisy potraw do ich ilustracji

− słucha dialogów selektywnie, ustala kolejność ich części i dopasowuje informacje do osób

− automatyzuje użycie rodzajnika w bierniku w ćwiczeniach

− tworzy przymiotniki od nazw miast i regionów − uzyskuje i przekazuje proste informacje
o ulubionych potrawach

 
 

Lektion 7 − Gibt es hier ein Rathaus?

 
 

− nazywa typowe miejsca w mieście

− czyta tekst informacyjny selektywnie i opowiada treść

− poszerza informacje krajoznawcze o Lindau

− dopasowuje opisy zabytków do ich ilustracji

− odpowiada na pytania na podstawie informacji

− poprawnie stosuje w ćwiczeniach przyimki lokalne z celownikiem

 
 

− nazywa dalsze typowe miejsca i instytucje w mieście i określa ich położenie

− uzupełnia tabelę informacjami wyszukanymi w tekście pisanym

− w dialogach pyta o położenie i udziela informacji

− automatyzuje w ćwiczeniach przyimki lokalne z celownikiem

 
 

− słucha tekstu detalicznie, zaznacza na mapie opisywaną drogę

− pyta o drogę i udziela odpowiedzi na takie pytania, wykorzystując podane słownictwo

− dopasowuje opisy sytuacji do ilustracji

− identyfikuje tryb rozkazujący w formie grzecznościowej

− pyta o środki lokomocji i udziela odpowiedzi na takie pytanie

 

Lektion 8 − Geschäfte, Lokale, Treffpunkte

 

− nazywa różne typy sklepów i różne produkty

− określa produkty i miejsce ich zakupu

− uzupełnia tekst z lukami usłyszanymi informacjami

− określa swoje potrzeby (ich brauche)

− stosuje poprawnie w ćwiczeniach przyimek in i auf z biernikiem

− sporządza listę zakupów

 
 

− formułuje swoją propozycję, przyjmuje inne lub je odrzuca

− ustala na podstawie wysłuchanego tekstu kolejność poszczególnych fragmentów

− zna i stosuje w ćwiczeniach kolejne okoliczniki czasu, nazywa porę dnia

− pisze zaproszenie zgodnie z wskazówkami, wykorzystując podane struktury

− rozumie teksty ogłoszeń i znajduje w nich potrzebne informacje

− identyfikuje czasowniki zwrotne

− uzupełnia tabelę wysłuchanymi informacjami

 
 

 

− odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu informacyjnego

− uzupełnia określenia miejsca i stosuje w ćwiczeniach

− określa położenie w budynku

− zna słownictwo dotyczące budynku i pomieszczeń sklepu

− wymienia nazwy produktów

− tworzy poprawne zdania z podanych elementów

 

Lektion 9 – Typische und untypische Tagesabläufe

 

− określa czas zegarowy i pory dnia

− dopasowuje teksty do sytuacji na podstawie tekstu

− zna czasowniki rozdzielnie złożone i nieregularne

− potrafi zastosować czasowniki rozdzielnie złożone w ćwiczeniach

− stosuje różne sposoby określania czasu zegarowego (oficjalny i potoczny)

− określa w tekście słuchanym właściwe informacje

− odpowiada na pytania o przebieg swojego dnia
− pisze krótką wiadomość według wskazówek

 
 

− zna słownictwo związane z czynnościami dnia codziennego (typowe czynności, nazwy posiłków)

− odpowiada na pytania o obowiązki domowe swoje i innych osób

− w ćwiczeniach stosuje poprawnie czasowniki rozdzielnie złożone oraz przysłówki wyrażające częstotliwość

 
 

− opowiada krótko na podstawie notatek przebieg dnia innej osoby

 

Lektion 10 – Freunde und Freundinnen

 

− czyta tekst selektywnie, dopasowuje informacje do opisywanych osób

− uzupełnia tabelę informacjami wyszukanymi w tekście

− przedstawia i opisuje krótko wybraną osobę z klasy

− nazywa czynności typowe dla czasu wolnego

 
 

− uzupełnia tekst wywiadu odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi

 
 

− wyraża opinię o innych osobach (ich finde ...)

− wymienia cechy charakteru

− określa przynależność

− poprawnie stosuje w ćwiczeniach zaimki osobowe w bierniku i celowniku

− odpowiada na pytania o swojej grupie rówieśniczej

− opowiada o swoich zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter