Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
21.02.2013 •
 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO
OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
 
 
Podstawa programowa - ORE, 731103
Program nauczania - 06.2017 - ORE, brak
 
 

 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO PRZED 2017r.

W 3-letnej Zasadniczej szkole zawodowej  w zawodzie Mechanik precyzyjny uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących ( w tym języka angielskiego i niemieckiego) oraz ciekawych przedmiotów zawodowych.

Głównym celem nauki w tego typu szkole jest zdobycie umiejętności:
 •  montowania i naprawiania mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
 • montowania, naprawianie i konserwowania przyrządów pomiarowych
 • montowania i naprawiania napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych
 
 
Umiejętności zawodowe kształcone będą w jednym obszarze:
 • M.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych - 750 godz.

W zakresie tego obszaru uczeń w trakcie nauki będzie zdawał  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - tym samym - po zdaniu - otrzyma certyfikat świadczący o posiadanych umiejętnościach.
 
Ponadto szkoła zapewni uzyskanie pozytywnych efektów kształcenia w obszarach wspomagających przyszłą pracę zawodową absolwentów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów oraz inne umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie mechanika precyzyjnego.
 
W szkole prowadzącej kształcenie w tym zawodzie  językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język niemiecki.
 
Kształcenie praktyczne odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach mechanicznych usytuowanych na terenie naszej szkoły oraz w okolicznych zakładach pracy.
 
Szczegółowe informacje o kierunku oraz nauczanych treściach znajdują się w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.

 

 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter