Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
26.06.2012 •
Magdalena Małyga •
Kierując się jak najlepszym rozwojem szkoły oraz dobrem uczniów nasza szkoła bierze udział w wielu projektach. W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy projekty:
 
 
Aktualne:
 
 
 • Erasmus+ - (od 2017r.) - zagraniczne praktyki, zajęcia językowe i kulturalne dla uczniów technikum informatycznego, elektrycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych
 • Zawodowy Dolny Śląsk - (od 2017r.) - współpraca z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, zajęcia i staże dla uczniów technikum informatycznego i elektrycznego
 • Czas na zawodowców - (od 2018r.) - współpraca z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocłaiu, zajęcia i staże dla uczniów technikum informatycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych
 • It-szkoła - (od 2018r.) - projekt IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W ramach współpracy ze szkołami program zakłada realizację następujących celów: podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA INFORMATYCZNA). Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom uzdolnionym informatycznie (AKADEMICKIE KOŁA NAUKOWE, KONKURSY).
 
 
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • Fronter

Newsletter