Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
15.10.2012 •
 
 
Uczniowie poszczególnych klas mają możliwość zadawania egzaminów zewnętrznych:
 
 
EGZAMIN MATURALNY - uczniowie, którzy ukończyli technikum.
 
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - uczniowie, którzy uczą się w klasach technikum, szkoły branżowej I stopnia oraz dawnej zasadniczej szkoły zawodowej
 
 
Informacje o egzaminie maturalnym znajdziesz na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu - www.oke.wroc.pl
 

 
Harmonogram wszystkich egzaminów w roku szkolnym 2017/2018
 
 Egzamin maturalny - komunikat Dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje - komunikat Dyrektora CKE
 
 

 
 
WYNIKI
 
 
EGZAMIN MATURALNY - zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2018 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 3 lipca 2018 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2018 r.‎
  

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 31 sierpnia 2018 r.

 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter