Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
15.10.2012 •
 
 
Uczniowie poszczególnych klas mają możliwość zadawania egzaminów zewnętrznych:
 
 
EGZAMIN MATURALNY - uczniowie, którzy ukończyli technikum.
 
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - uczniowie, którzy uczą się w klasach technikum, szkoły branżowej I stopnia oraz dawnej zasadniczej szkoły zawodowej
 
 
Informacje o egzaminie maturalnym znajdziesz na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu - www.oke.wroc.pl
 

 
Harmonogram wszystkich egzaminów w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 
EGZAMIN MATURALNY
 
...szczegóły wkrótce...
 
 
 
*****************************************
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Podstawa programowa 2012


SESJA STYCZEŃ/LUTY 2019
E.03 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa III ZSZ-MM);

EGZAMINY POPRAWKOWE - według złożonych deklaracji;

SESJA CZERWIEC 2019 (deklaracje do 18.02.2019)

E.04 - Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa III ZSZ-MM);
E.08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (III TE);
E.24 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (IV TE);
E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (klasa III TI);
E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4 TI);
M.01 - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narządzi stosowanych w rolnictwie ( II ZSZ-MOPiMR);
M.02 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie ( III ZSZ-MOPiMR);
M.15 - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych ( III MP);
M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ( IV TM);
T.06 - Sporządzanie potraw i napojów (III TŻ, III ZSZ -K);
T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (IV TŻ);
EGZAMINY POPRAWKOWE - według złożonych deklaracji;


Podstawa programowa 2017


W naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 nie odbywają się egzaminy według nowej podstawy programowej
 
 
 
 

 
 
WYNIKI
 
 
 ...uaktualnienie - po ogłoszeniu OKE...

 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • Fronter

Newsletter