Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.03.2011 •
-------------------------------------------------------------------
Prawo szkolne:
  
 
Statut Technikum nr 2 - opublikowany 12.12.2019
Statut szkoły - opublikowany 15.03.2017
Procedura postępowania z uczniem palącym papierosy na terenie szkoły
Procedura przechodzenia między budynkami  przy ul. Św. Andrzeja 4 i ul. Wrocławskiej 10-12 uczniów PZS nr 2
Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych w PZS nr 2
  
Informacja dla rodziców/opiekunów  do wniosku o egzamin kwalifikacyjny
 
  
 -------------------------------------------------------------------
 Szkolny zestaw programów nauczania:
 
SZPN na rok 2020/2021 - wkrótce
 
 
-------------------------------------------------------------------
 Przedmiotowe systemy oceniania:

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - technikum - mgr A. Mizgała, mgr I. Pietrzak
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego - mgr. R. Bielska-Korban, mgr K. Wojtkowicz
Przedmiotowy system oceniania z matematyki - technikum - mgr J. Bilińska, mgr inż. M. Grzegorczyn
      - Załącznik do PSO - dostosowanie wymagań dla ucznia z orzeczeniem - mgr inż. M. Grzegorczyn
Przedmiotowy system oceniania z informatyki - poziom podstawowy - mgr D. Mateuszów, mgr inż. P. Stefański
 
 
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Plan lekcji
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus

Newsletter