Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.03.2011 •
  

 
 

 

 
  
Statut szkoły 15.03.2017
Procedura postępowania z uczniem palącym papierosy na terenie szkoły
Procedura  przechodzenia między budynkami  przy ul. Św. Andrzeja 4 i ul. Wrocławskiej 10-12 uczniów PZSP nr 2 im. W. Witosa w Środzie Śląskiej
 
Program wychowawczo-profilaktyczny PZS nr 2 na rok szkolny 2019/2020.
 
Informacja dla rodziców/opiekunów  do wniosku o egzamin kwalifikacyjny
 
 
 
  
-------------------------------------------------------------------
 Przedmiotowe systemy oceniania:
 
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - zsz - mgr A. Mizgała, mgr I. Pietrzak
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego - technikum - mgr A. Mizgała, mgr I. Pietrzak
Przedmiotowy system oceniania z matematyki - technikum - mgr J. Bilińska, mgr inż. M. Grzegorczyn
      - Załącznik do PSO - dostosowanie wymagań dla ucznia z orzeczeniem - mgr inż. M. Grzegorczyn
Przedmiotowy system oceniania z matematyki - technikum - mgr E. Kuczyńska-Kula
Przedmiotowy system oceniania z matematyki - zsz - mgr E. Kuczyńska-Kula
Szkolne zasady oceniania z wychowania fizycznego  - mgr I. Kargol, mgr M. Kargol, mgr R. Zmierczak
Przedmiotowy system oceniania z informatyki - poziom podstawowy - mgr D. Mateuszów, mgr inż. P. Stefański
Zasady oceniania z biologii - mgr H. Wronowska
 
-------------------------------------------------------------------
 Podręczniki:
 
 
Wszyscy nauczyciele, którzy stwierdzą nieścisłości w podanych podręcznikach proszę o kontakt z p. Iloną Pietrzak - ilonapi1@wp.pl
 
 
 -------------------------------------------------------------------
 Szkolny zestaw programów nauczania:
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------
 Plany pracy itp.:
 

Plan działań związanych z poprawą frekwencji w roku szkolnym 2017/2018 - oprac. zespół
 
 

 
 
 
Bilans księgowy za rok 2019.
 
 
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • Fronter

Newsletter