Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.04.2011 •
Magdalena Małyga •
 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO
OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
 
 
Podstawa programowa - ORE, 834103
Program nauczania - pobrany 06.2017 - ORE, wersja robocza
 
 

 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO PRZED 2017r.
 
 W 3-letnej Zasadniczej szkole zawodowej  w zawodzie Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących ( w tym języka angielskiego i niemieckiego) oraz ciekawych przedmiotów zawodowych.
 
Głównym celem nauki w tego typu szkole jest zdobycie umiejętności:
 •  użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych
 
 Umiejętności zawodowe kształcone będą w dwóch obszarach:
 • M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - 280 godz.
 • M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - 270 godz.
 
W zakresie tego obszaru uczeń w trakcie nauki będzie zdawał dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - tym samym - po zdaniu - otrzyma dwa certyfikaty świadczące o posiadanych umiejętnościach.
 
Ponadto szkoła zapewni uzyskanie pozytywnych efektów kształcenia w obszarach wspomagających przyszłą pracę zawodową absolwentów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów oraz inne umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych.
 
W szkole prowadzącej kształcenie w tym zawodzie  językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język niemiecki.
 
Kształcenie praktyczne odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach mechanicznych usytuowanych na terenie naszej szkoły oraz w okolicznych zakładach pracy.
 
Szczegółowe informacje o kierunku oraz nauczanych treściach znajdują się w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter