Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.04.2011 •
Magdalena Małyga •


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO
OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
 
 
Podstawa programowa - ORE, 351203
Program nauczania - pobrany 06.2017 - ORE, wersja robocza
 
 

 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO PRZED 2017r.
 
W 4-letnim Technikum Informatycznym uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących ( w tym języka angielskiego i niemieckiego) oraz ciekawych przedmiotów zawodowych.
 
Głównym celem nauki w tego typu szkole jest zdobycie umiejętności:
 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
  
Umiejętności zawodowe kształcone będą w trzech obszarach:
 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - 360 godz.
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - 300 godz.
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - 420 godz.
W zakresie każdego z powyższych obszarów uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - tym samym - po zdaniu - otrzyma trzy certyfikaty świadczące o posiadanych umiejętnościach informatycznych.
 
Ponadto szkoła zapewni uzyskanie pozytywnych efektów kształcenia w obszarach wspomagających przyszłą pracę zawodową absolwentów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów oraz inne umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik informatyk.
 
W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.
 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)
 
Szczegółowe informacje o kierunku oraz nauczanych treściach znajdują się w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Program nauczania - KOWEZiU, 351203
Plan nauczania - KOWEZiU, 351203
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter