Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.03.2011 •
Magdalena Małyga •
Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Bilińska
Wicedyrektor: mgr Ilona Pietrzak
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Mariusz Kargol
 
Język polski:
mgr Aneta Mizgała
mgr Ilona Pietrzak
mgr Magdalena Stuglik


Język angielski:
mgr Beata Jastrzębska
mgr Joanna Tokarz
mgr Marta Wijatyk   - urlop


Język niemiecki:
mgr Renata Bielska-Korban
mgr Katarzyna Wojtkowicz


Historia/historia i społeczeństwo:
mgr Joanna Wierzbicka 


Matematyka:
mgr Jolanta Bilińska
mgr Marek Kolano
mgr Andrzej Kuriata
mgr Agnieszka Ryling
mgr inż. Małgorzata Grzegorczyn - urlop


Kultura:
mgr Bianka Pietrzak


Wiedza o społeczeństwie:
mgr Andrzej Słota


Religia/etyka/filozofia:
ks. mgr Dariusz Mencel
mgr Przemysław Przesławski
mgr Magdalena Stuglik
 

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Adriana Wolska-Majka


Biologia:
mgr Beata Jastrzębska
mgr Honorata Wronowska


Chemia:
mgr Andrzej Kuriata


Fizyka:
mgr Andrzej Kuriata
 

Geografia:
mgr Danuta Kopeć
 

Informatyka:
mgr Dorota Mateuszów
mgr inż. Piotr Stefański
mgr inż. Małgorzata Grzegorczyn - urlop


Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Marek Bystrzanowski


Przedsiębiorczość:
mgr Andrzej Dywan
mgr inż. Bożena Jankowska


Wychowanie fizyczne:
mgr Iwona Bartos
mgr Iwona Kargol
mgr Mariusz Kargol
mgr Renata Zmierczak


Przedmioty zawodowe - informatyczne:
mgr inż. Marek Kolano
mgr Magdalena Małyga
mgr inż. Piotr Smolka
mgr inż. Piotr Stefański
mgr inż. Małgorzata Grzegorczyn - urlop
 

Przedmioty zawodowe – mechaniczno-elektryczne:
mgr Marek Bystrzanowski
mgr Andrzej Dywan
mgr inż. Mirosław Jania
mgr inż. Mirosław Kobel
mgr inż. Wiesław Maryniak
Kazimierz Piątkowski
mgr inż. Piotr Smolka


Przedmioty zawodowe – gastronomiczne:
mgr inż. Małgorzata Drozd
mgr inż. Bożena Jankowska
mgr inż. Iwona Zator
mgr Honorata Wronowska


Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Dorota Mateuszów


Psycholog:
mgr Jadwiga Smardz


Pedagog/szkolny doradca zawodowy:
mgr Renata Wronowska 
 
 
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • Fronter

Newsletter